ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

31.01.2007 Αρ. Πρ. 30183 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2007
ΦΕΚ: 119 Β
07.11.2006 Αρ. Πρ. 51353 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο
ΦΕΚ: 1677 Β
26.09.2006 Αρ. Πρ. 18829 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην εταιρεία NIPPPON KAIJI KYOKAI
ΦΕΚ: 1426 Β
29.07.2006 Αρ. Πρ. Π.Δ. 150 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες
ΦΕΚ: Α 160
12.07.2006 Αρ. Πρ. Π.Δ. 131 Eναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
ΦΕΚ: Α 143
06.07.2006 Αρ. Πρ. 12762 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην “Κοινοπραξία HANWHA-ROTEM”
ΦΕΚ: 881 Β
06.07.2006 Αρ. Πρ. 12760 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στις αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν δυνάμει των διακρατικών συμφωνιών
ΦΕΚ: 881 Β
28.06.2006 Αρ. Πρ. 11962 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων της εταιρείας “THE LOUIS BERGER GROUP INC”
ΦΕΚ: 928 Β
23.06.2006 Αρ. Πρ. 11702 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
ΦΕΚ: 892 Β
14.06.2006 Αρ. Πρ. 10976 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στο Γραφείο του Ιαπωνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου
ΦΕΚ: 669 Β
14.06.2006 Αρ. Πρ. 10977 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται στην εταιρεία KONCAR POWER PLANT AND ELECTRIC TRACTION ENGINEERING Co Ltd
ΦΕΚ: 803 Β
25.05.2006 Αρ. Πρ. 9408 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στις εταιρείες που λειτουργούν σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των ν. 387/1976, ν. 2299/1995 και ν. 2364/1995
ΦΕΚ: 669 Β
17.05.2006 Αρ. Πρ. 8901 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών χειριστών και τεχνικών συντηρήσεως υδροπλάνων
ΦΕΚ: 695 Β
16.05.2006 Αρ. Πρ. 8966 Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05
ΦΕΚ: 692 Β
28.04.2006 Αρ. Πρ. 7395 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών και στελεχών
ΦΕΚ: 559 Β
1 111 112 113 114
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ