ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

07.02.2008 Αρ.4 Κανονισμός 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 “Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)”
Εγκύκλιος
06.02.2008 Αρ.3 Έσοδα από παράβολα αδειών διαμονής υπέρ πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
06.02.2008 Αρ.3 Έσοδα από παράβολα αδειών διαμονής υπέρ πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. -Συμπληρωματικό έγγραφο με διευκρινήσεις και διορθώσεις στην εγκύκλιο 3/7533/2008.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
04.02.2008 Αρ.6896 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.
ΠΔ - Απόφαση
30.01.2008 Αρ.69257 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και λοιπών εργασιών
Διαγωνισμός
30.01.2008 Αρ.Α.Π.:6197 Μεταφορά προσωπικού αμιγούς δημοτικής επιχείρησης ραδιοφωνίας τηλεόρασης στον οικείο Δήμο.
Εγκύκλιος
22.01.2008 Αρ.ΚΥΑ 4686 Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
16.01.2008 Αρ.2 Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2007.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
08.01.2008 Αρ.1025 Χρυσά Αστέρια Αδελφοποιήσεων 2007 και Βέλτιστες Πρακτικές Αδελφοποιημένων Πόλεων
Εγκύκλιος
07.01.2008 Αρ.1 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών
Εγκύκλιος
07.01.2008 Αρ.1 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
2008 Αρ.3096 ΣτΕ 2008_3096
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.2476 ΣτΕ 2008_2476
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.2377 ΣτΕ 2008_2377
Δικαστική Απόφαση
2008 Αρ.1454 ΣτΕ 2008_1454
Δικαστική Απόφαση
1 278 279 280 281 282 305