ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

10.04.2009 Αρ.22204 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΠΔ - Απόφαση
09.04.2009 Αρ.22004 Εκπαίδευση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που υπηρετούσε πριν το π.δ. 135/2006.
Εγκύκλιος
07.04.2009 Αρ.16 Υπογραφή συμπληρωματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
06.04.2009 Αρ.20170 Ευρωεκλογές 7ης Ιουνίου 2009
ΠΔ - Απόφαση
06.04.2009 Αρ.9.2776/3.553 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄ αριθμ. 46855/1622/26.06.2008 (ΦΕΚ 1186/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
ΠΔ - Απόφαση
03.04.2009 Αρ.15 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.04.2009 Αρ.15 Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
30.03.2009 Αρ.18976 Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009.
ΠΔ - Απόφαση
26.03.2009 Αρ.18398 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ
Εγκύκλιος
24.03.2009 Αρ.11 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Εγκύκλιος
24.03.2009 Αρ.11 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.03.2009 Αρ.17806 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών (Π.Δ 96/2007) κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΠΔ - Απόφαση
24.03.2009 Αρ.18016 Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.
ΠΔ - Απόφαση
19.03.2009 Αρ.12 Επέκταση της σύμβασης διασύνδεσης των ΟΤΑ με το Εθνικό Δημοτολόγιο
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
18.03.2009 Αρ.16761 Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009 κ.λ.π.
ΠΔ - Απόφαση
1 278 279 280 281 282 319