ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

24.09.2008 Αρ. Πρ. 54714 Οριστικοποίηση ένταξης ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου.
24.09.2008 Αρ. Πρ. 44 Καθιέρωση ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών Εθνικού Δημοτολογίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
18.09.2008 Αρ. Πρ. 41 Νέα τηλέφωνα τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου
17.04.2008 Αρ. Πρ. 23 Εγχειρίδιο λειτουργίας δημοτολογίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
20.03.2008 Αρ. Πρ. 17 Πρόγραμμα επιμορφωτικών ημερίδων και σεμιναρίων για το Εθνικό Δημοτολόγιο.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
26.11.2007 Αρ. Πρ. 73 Υποβολή αιτήματος επιτόπιας υποστήριξη
08.10.2007 Αρ. Πρ. 69 Αμεσες ενέργειες ΟΤΑ για την ένταξή τους στο Εθνικό Δημοτολόγιο.
03.10.2007 Αρ. Πρ. 68 Ορισμός νέων ημερομηνιών διεξαγωγής των αναβληθέντων σεμιναρίων.
30.08.2007 Αρ. Πρ. 64 Αναβολή σεμιναρίων Εθνικού Δημοτολογίου στον Πύργο Ηλείας.
23.08.2007 Αρ. Πρ. 62 Αναβολή σεμιναρίων Εθνικού Δημοτολογίου 10 έως και 18 Σεπτεμβρίου.
26.07.2007 Αρ. Πρ. 49 Πρόγραμμα εκπαίδευσης για το Εθνικό Δημοτολόγιο.
17.07.2007 Αρ. Πρ. 45 Ενημέρωση για τις ελλέιψεις των στοιχείων των δημοτολογίων.
08.06.2007 Αρ. Πρ. 40 Γνωστοποίηση στους ΟΤΑ των δωρεάν παροχών του αναδόχου του υποέργου 3 του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
13.03.2007 Αρ. Πρ. 24 Πρόσκληση πιλοτικών ΟΤΑ σε ημερίδα
09.03.2007 Αρ. Πρ. 21 Καθορισμός επιπλέον 15 ΟΤΑ ως πιλοτικών για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου.
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ