ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

08.03.2007 Αρ. Πρ. 20 Αίτημα αποστολής στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. των τοπικών βάσεων δεδομένων των 32 πιλοτικών ΟΤΑ.
07.02.2007 Αρ. Πρ. 13 Γνωστοποίηση των δυνατοτήτων επιλογής των ΟΤΑ χωρίς μηχανογράφηση ή με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.
07.02.2007 Αρ. Πρ. 12 Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την ολοκλήρωση ή μη των προπαρασκευαστικών ενεργειών μετάπτωσης στο Εθνικό Δημοτολόγιο.
25.01.2007 Αρ. Πρ. 7 Αίτημα για την αποστολή στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α των στοιχείων επικοινωνίας των 32 πιλοτικών ΟΤΑ.
17.10.2006 Αρ. Πρ. 43 Πρόσκληση των 32 πιλοτικών ΟΤΑ σε ημερίδα.
21.07.2006 Αρ. Πρ. 26 Προπαρασκευαστικές ενέργειες των ΟΤΑ σε σχέση με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου.
21.07.2006 Αρ. Πρ. 27 Καθορισμός 32 ΟΤΑ ως πιλοτικών για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου.
19.05.2006 Αρ. Πρ. 14 Υπενθύμιση της υπ’ αριθμ. 7 / 29-03-06 εγκυκλίου
19.05.2006 Αρ. Πρ. 15 Υπενθύμιση της υπ’ αριθμ. 11 /25-04-06 εγκυκλίου.
25.04.2006 Αρ. Πρ. 11 Ενημέρωση φορέων δημόσιας διοίκησης για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
29.03.2006 Αρ. Πρ. 7 Ενημέρωση ΟΤΑ για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ