ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Εγχειρίδιο χρήσης της Εφαρμογής για το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας για Υπαλλήλους και Υπηρεσίες Προσωπικού

PDF | Εγχειρίδιο χρήσης της Εφαρμογής για το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας για Υπαλλήλους και Υπηρεσίες Προσωπικού