ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εικόνα για Μάθε που ψηφίζεις
Εικόνα για αιτήσεις εκλογέων εξωτερικού

BANNERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30.11 2023
30.11 2023
28.11 2023
07.11 2023
02.11 2023
02.11 2023
31.10 2023
26.10 2023
Όλες οι ανακοινώσεις
01.12.2023 Αρ. Πρ. 19938 Απόφαση επιμερισμού του ποσού ανταμοιβής του ΥΠΕΣ βάσει της παρ. 9 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 4772/20.03.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (2132 Β’) Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΡΒΨ46ΜΤΛ6-ΑΑ9 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103793 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Μεγαλόπολης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΘΦ046ΜΤΛ6-Γ39 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103789 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Σίφνου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 93Θ346ΜΤΛ6-ΩΛΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103779 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΝΥΣ46ΜΤΛ6-Λ6Ι | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103768 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βύρωνα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ9Π646ΜΤΛ6-ΓΗ3 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103763 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Ορεστιάδας του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ρ9ΖΖ46ΜΤΛ6-Α13 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παλαιότερες Αποφάσεις
01.12.2023 Αρ. Πρ. 103732 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Αρχείο
28.11.2023 Αρ. Πρ. 102775 Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους Αρχείο
08.11.2023 Αρ. Πρ. 95808 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5056/2023 (Α΄ 163) Αρχείο
26.10.2023 Αρ. Πρ. 91774 Αποσπάσεις υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, λόγω ασυμβίβαστου, κατόπιν εκλογής τους ως αιρετών, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022 Αρχείο
16.10.2023 Αρ. Πρ. 88878 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών Αρχείο
12.10.2023 Αρ. Πρ. 87583 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023 Αρχείο
Παλαιότερες Εγκύκλιοι
30.11.2023 Αρ. Πρ. 103155 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ως τακτική οικονομική ενίσχυση για το έτος 2023 Αρχείο
29.11.2023 Αρ. Πρ. 103036 Εξαίρεση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) ΑρχείοΓνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102124 Τροποποίηση της υπ. αρ. 32254/12.4.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5Ο46ΜΤΛ6-Ο9Κ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102138 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102161 Τροποποίηση της υπ. αρ. 12171/15.2.2023 (ΑΔΑ: 65ΚΞ46ΜΤΛ6-ΤΔ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υπουργικής Απόφασης Αρχείο
24.11.2023 Αρ. Πρ. 101262 Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες, προς κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου Αρχείο
Παλαιότερα ΠΔ - Αποφάσεις
17.11.2023 Αρ. Πρ. 99107 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ επιλογής αναδόχου για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (Εξοπλισμός Πληροφορικής και Δικτυακές Υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών ΑρχείοΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗμερομηνία Διενέργειας - 05.12.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 18953 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δικτυακού και λοιπού εξοπλισμού Αρχείο-Παραρτήματα Πρόσκλησης Δικτυακού Εξοπλισμού-Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/18953/15-11-2022 (ΑΔΑΜ: 23PROC013778643 και Ο.Ε. 23PROC013787503) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς - Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορώνΗμερομηνία Διενέργειας - 27.11.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 18954 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση δικτυακού και κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής ΑρχείοΠαραρτήματα Πρόσκλησης Συντήρησης ΔικτύουΠαροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/18954/15-11-2022 (ΑΔΑΜ: 23PROC013778815 και Ο.Ε. 23PROC013787624) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς - Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορώνΗμερομηνία Διενέργειας - 27.11.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 19020 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 23.11.2023
13.11.2023 Αρ. Πρ. 97340 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi στα κτήρια του ΥΠ.ΕΣ. επί των Ευαγγελιστρίας 2 και Σταδίου 27 ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.11.2023
13.11.2023 Αρ. Πρ. 97521 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ετήσια ανανέωση 1.030 αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. ΑρχείοΗμερομηνία Διενέργειας - 20.11.2023
Παλαιότεροι Διαγωνισμοί
26.10.2022 Αρ. Πρ. 72624 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
19.09.2022 Αρ. Πρ. 35422 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
01.09.2022 Αρ. Πρ. 57616 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό Σημείωμα
08.08.2022 Αρ. Πρ. 55285 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑίτηση - Βιογραφικό
10.06.2022 Αρ. Πρ. 40640 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
27.12.2021 Αρ. Πρ. 1803 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει ΑρχείοΑΙΤΗΣΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Παλαιότερες Προκηρύξεις
27.11.2023 Αρ. Πρ. 101818 Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων ετών 2021 και 2022 Αρχείο
11.10.2023 Αρ. Πρ. 87223 Γνωστοποίηση διατάξεων για την μεταφορά μαθητών με μισθωμένα οχήματα των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης Αρχείο
19.09.2023 Αρ. Πρ. 77761 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2023 ΑρχείοΑρχείο συμπλήρωσης και υποβολής των αναλυτικών καταστάσεων ARREARS202309_.xlsxΟδηγίες συμπλήρωσης αρχείου
02.08.2023 Αρ. Πρ. 64999 Γνωστοποίηση διατάξεων για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Αρχείο
21.07.2023 Αρ. Πρ. 61784 Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024 Αρχείο
18.07.2023 Αρ. Πρ. 60804 Παροχή απολογιστικών στοιχείων μεταφοράς μαθητών συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2022-2023 ΑρχείοΠίνακας
Παλαιότερα Έγγραφα
2022 Αρ. Πρ. 822 ΣτΕ 822-2022

Αρχείο

2022 Αρ. Πρ. 1089 ΣτΕ 1089-2022

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 5814 ΔΠρΘεσσαλ 5814_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 295 ΔΕφΛΑρ 295_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 547 ΣτΕ 547_2020

Αρχείο

2020 Αρ. Πρ. 611 ΣτΕ 611_2020

Αρχείο

Παλαιότερες Δικαστικές Αποφάσεις

ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σύνταγμα

Εθνόσημο

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 5α, παρ.2