ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2003 Αρ.3324 ΣτΕ 2003_3324
Δικαστική Απόφαση
2003 Αρ.3323 ΣτΕ 2003_3323
Δικαστική Απόφαση
2003 Αρ.3183 ΣτΕ 2003_3183
Δικαστική Απόφαση
2003 Αρ.3180 ΣτΕ 2003_3180
Δικαστική Απόφαση
2003 Αρ.3023 ΣτΕ 2003_3023
Δικαστική Απόφαση
2003 Αρ.2511 ΣτΕ 2003_2511
Δικαστική Απόφαση
13.06.2002 Αρ.1030 Καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
2002 Αρ.2312 ΣτΕ 2002_2312
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.1902 ΣτΕ 2002_1902
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.1865 ΣτΕ 2002_1865
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.1533 ΣτΕ_2002_1533
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.320 ΣτΕ 2002_320
Δικαστική Απόφαση
2001 Αρ.545 ΣτΕ 2001_545
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3160 ΣτΕ 2000_3160
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3156 ΣτΕ 2000_3156
Δικαστική Απόφαση
1 287 288 289 290 291