ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

07.03.2008 Αρ.14858 ΦΕΚ 39/Α/3-3-2008
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
07.03.2008 Αρ.14858 Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του ν.3649/2008.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
03.03.2008 Αρ.999 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 ΚΥΑ, που αφορά στην “Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού”
ΠΔ - Απόφαση
29.02.2008 Αρ.7053 Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ξενοδοχείου στο οποίο θα λάβει χώρα το 3ο Τεχνικό Συνέδριο ΙΝΤΙ του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής
Διαγωνισμός
29.02.2008 Αρ.12358 Πρακτικά βήματα για την σύνταξη μιας πειστικής πρότασης
Εγκύκλιος
29.02.2008 Αρ.9509 Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.02.2008 Αρ.10 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την “Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους”.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
28.02.2008 Αρ.10 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την “Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους”
Εγκύκλιος
21.02.2008 Αρ.4417 Μετάθεση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και λοιπών εργασιών για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
19.02.2008 Αρ.9 Ειδική άδεια και έξοδα παράστασης αιρετών των ΟΤΑ α’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.02.2008 Αρ.9 Ειδική άδεια και έξοδα παράστασης αιρετών των ΟΤΑ α’ βαθμού.
Εγκύκλιος
12.02.2008 Αρ.8 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος
12.02.2008 Αρ.8 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος
08.02.2008 Αρ.6 Δίκτυο προσβασιμότητας ΑμεΑ.- Αφαίρεση εμποδίων από κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
08.02.2008 Αρ.7 Εφαρμογή διατάξεων για πληρωμή δημοσιεύσεων διακηρύξεων έργων προμηθειών μελετών και υπηρεσιών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 287 288 289 290 291 316