ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

15.04.2008 Αρ.22 Διάθεση εσόδων των Ο.Τ.Α που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
15.04.2008 Αρ.22 Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 69/2008 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
11.04.2008 Αρ.21 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
11.04.2008 Αρ.21 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007)
Εγκύκλιος
10.04.2008 Αρ.NULL Ανάπτυξη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
10.04.2008 Αρ. Ανάπτυξη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ. – ολοκληρώθηκε
Προκήρυξη
09.04.2008 Αρ.19 Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη φόρους εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 26 του ν. 3649/2008.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
09.04.2008 Αρ.19 Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη φόρους εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 26 του ν. 3649/2008. -Διευκρίνηση επί της υπ’ αριθμ. 19/8115/9-4-2008 Εγκυκλίου περί ρύθμισης οφειλών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
09.04.2008 Αρ.19 Ρύθμιση οφειλών από δημοτικά τέλη φόρους εισφορές κλπ στο πλαίσιο του άρθρου 26 του ν. 3649/2008. -Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.3649/2008 για τις περιπτώσεις οφειλών που έχουν περαιωθεί συμβιβαστικά στο πλαίσιο των Φορολογικών Επιτροπών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
09.04.2008 Αρ.20 Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3649/2008 επί οικονομικών θεμάτων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
03.04.2008 Αρ.18 Αποδοχή της αρ.172/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΕΣ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24.03.2008 Αρ.11405 Μετάθεση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και λοιπών εργασιών
Διαγωνισμός
20.03.2008 Αρ.15 Αποδοχή της αρ.79/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20.03.2008 Αρ.16 Αποδοχή της αρ.124/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20.03.2008 Αρ.17 Πρόγραμμα επιμορφωτικών ημερίδων και σεμιναρίων για το Εθνικό Δημοτολόγιο.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
1 288 289 290 291 292 319