ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

06.08.2008 Αρ.49623 Χρυσά Αστέρια Ενεργού Ιδιότητας του Πολίτη (Βρυξέλλες 13 Νοεμβρίου 2008)
Εγκύκλιος
01.08.2008 Αρ.37 Εθνικό Ληξιαρχείο -Απαντημένο υπόδειγμα ερωτηματολογίου.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
01.08.2008 Αρ.37 Εθνικό Ληξιαρχείο
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
01.08.2008 Αρ.37 Εθνικό Ληξιαρχείο -Ερωτηματολόγιο Εθνικού Ληξιαρχείου.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
31.07.2008 Αρ.46538 Διαδικασία εκλογής αιρετών που θα μετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια υπαλλήλων ΟΤΑ.
Εγκύκλιος
29.07.2008 Αρ.36 Υπηρεσιακά Συμβούλια – Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα – Σχέδιο Γ’
Εγκύκλιος
29.07.2008 Αρ.36 Υπηρεσιακά Συμβούλια – Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα – Σχέδιο Β’
Εγκύκλιος
29.07.2008 Αρ.36 Υπηρεσιακά Συμβούλια – Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)
Εγκύκλιος
29.07.2008 Αρ.36 Υπηρεσιακά Συμβούλια – Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα – Σχέδιο Α’
Εγκύκλιος
29.07.2008 Αρ.Π.Δ. 101 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία
ΠΔ - Απόφαση
28.07.2008 Αρ.35 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη δημοτολογική κατάσταση ανήλικων τέκνων πολιτογραφούμενων.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
28.07.2008 Αρ.35 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη δημοτολογική κατάσταση ανήλικων τέκνων πολιτογραφούμενων.-Διευκρινήσεις αναφορικά με την εγγραφή ανήλικων και άγαμων τέκνων πολιτογραφούμενων.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
24.07.2008 Αρ.34 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05 καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών
Εγκύκλιος
24.07.2008 Αρ.47267 Συγκρότηση των οργάνων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, αρμοδιότητες, λειτουργία, οικονομική διοίκηση και έλεγχος αυτών.
ΠΔ - Απόφαση
22.07.2008 Αρ.31 Αποδοχή της αρ.363/2008 ατομικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 285 286 287 288 289 319