ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

27.04.2010 Αρ. Πρ. 19316 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.05.2010
23.04.2010 Αρ. Πρ. 19340 Παράταση της ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα για την προετοιμασία των δράσεων του 2009»
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.05.2010
19.04.2010 Αρ. Πρ. 19258 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα για την προετοιμασία των δράσεων του 2009».
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.04.2010
15.12.2009 Αρ. Πρ. 71714 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια 60.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης(Συνοδευτικό Έγγραφο)
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.12.2009
15.12.2009 Αρ. Πρ. 71714 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια 60.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.12.2009
15.10.2009 Αρ. Πρ. 62586 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την εκπόνηση της έκθεσης με τίτλο «Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2009» μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, και ορισμός μελών των αντίστοιχων Επιτροπών Διενέργειας και Παραλαβής. – Επικοινωνία με τη Δ/νση Οικονομικού (Τηλέφωνα Επικοινωνίας στο έγγραφο) για περισσότερες πληροφορίες
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.10.2009
12.08.2009 Αρ. Πρ. 49258 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.09.2009
24.11.2008 Αρ. Πρ. 72702 Συμπλήρωση της Απόφασης με αρ. πρωτ.71463/18-11-08
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.11.2008
18.11.2008 Αρ. Πρ. 71463 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης (προμήθειας και τοποθέτησης) εννιακοσίων (900) πινακίδων δημοσιότητας στα σχολεία του υποέργου 1 και 2 του έργου «Κατασκευή των εσωτερικών εγκ/σεων φυσικού αερίου και αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης Σχολείων και άλλων Δημόσιων κτιρίων»
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.11.2008
17.09.2008 Αρ. Πρ. 54608 Διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας για την προμήθεια επίπλων
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.09.2008
10.09.2008 Αρ. Πρ. 54550 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.09.2008
10.04.2008 Αρ. Πρ. NULL Ανάπτυξη του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.05.2008
24.03.2008 Αρ. Πρ. 11405 Μετάθεση Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και λοιπών εργασιών
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.04.2008
29.02.2008 Αρ. Πρ. 7053 Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ξενοδοχείου στο οποίο θα λάβει χώρα το 3ο Τεχνικό Συνέδριο ΙΝΤΙ του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής
Ημερομηνία Διενέργειας: 07.03.2008
21.02.2008 Αρ. Πρ. 4417 Μετάθεση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και λοιπών εργασιών για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.03.2008
1 25 26 27 28
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ