ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

21.06.2018 Αρ. Πρ. 30454 Αίτημα για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.06.2018
21.06.2018 Αρ. Πρ. 30002 Αίτημα για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεφωνίας- συστήματος Fax Server για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.07.2018
21.06.2018 Αρ. Πρ. 29784 Αίτημα για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή δέκα (10) τροχήλατων καρεκλών για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.06.2018
21.06.2018 Αρ. Πρ. 29980 Αίτημα για την προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.06.2018
21.06.2018 Αρ. Πρ. 29987 Αίτημα για την προμήθεια ακουστικών-μικροφώνων κεφαλής για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.06.2018
21.06.2018 Αρ. Πρ. 29802 Προμήθεια ανταλλακτικών, συντήρηση (σέρβις) και επισκευή υπηρεσιακού οχήματος του Υπουργείου Εσωτερικών
08.06.2018 Αρ. Πρ. 26592 Αίτημα για τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή ψυκτών νερού του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.06.2018
05.06.2018 Αρ. Πρ. 25609 Αίτημα για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.06.2018
05.06.2018 Αρ. Πρ. 25645 Αίτημα για παροχή προμήθειας βραβείων της πρώτης, δεύτερης, και τρίτης βραβευθείσας ομάδας στα πλαίσια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 08/06/2018 στα γραφεία της Γ.Γ.Ι.Φ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.06.2018
04.06.2018 Αρ. Πρ. 24948 Διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ενός (1) ψηφιοποιητή, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευτικών του χώρων (NAS), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.06.2018
04.06.2018 Αρ. Πρ. 25047 Αίτημα για προμήθεια 15 νέων τεντών και μεταλλικών στύλων για τα γραφεία της ΓΓΙΦ
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.06.2018
31.05.2018 Αρ. Πρ. 24373 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του 1ου Φεστιβάλ για την Ισότητα των Φύλων στις 29 και 30 Ιουνίου 2018
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.06.2018
31.05.2018 Αρ. Πρ. 24393 Προμήθεια έντυπου υλικού
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.06.2018
21.05.2018 Αρ. Πρ. 21611 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών για την τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του Π.Σ. του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.05.2018
17.05.2018 Αρ. Πρ. 20622 Διευκρινήσεις για το είδος Α/Α 20 με περιγραφή «Θήκη περιοδικών 8/34 μπορντώ» του Πίνακα (1)-Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.05.2018
1 26 27 28 29 30 37
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ