ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

24.10.2014 Αρ. Πρ. 41365 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Μηχανογραφικού και Δακτυλοσκοπικού Εξοπλισμού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών
Ημερομηνία Διενέργειας: 07.11.2014
14.10.2014 Αρ. Πρ. ΔΥ Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Α.Π. 38313/06-10-2014 διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.10.2014
06.10.2014 Αρ. Πρ. 38313 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το ΥΠ.ΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.10.2014
09.09.2014 Αρ. Πρ. 33650 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των είκοσι τεσσάρων (24) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2015
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.09.2014
28.03.2014 Αρ. Πρ. 12527 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων της Διεύθυνσης Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.04.2014
19.03.2014 Αρ. Πρ. ΔΥ Προμήθεια εκλογικών σάκων
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.03.2014
19.03.2014 Αρ. Πρ. 11340 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καλπών για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. 10142 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. 10139 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών του Μαΐου 2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. ΔΥ Προμήθεια εκλογικών σάκων
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. 10141 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καλπών για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. 10140 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας εκλογέων
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
20.02.2014 Αρ. Πρ. 7015 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού συντήρησης & υποστήριξης κλιματιστικών, αιθουσών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών ΚΥ
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.03.2014
14.02.2014 Αρ. Πρ. 5668 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.02.2014
27.01.2014 Αρ. Πρ. 3881 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των servers και δικτύων του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.02.2014
1 21 22 23 24 25 28
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ