ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

23.05.2012 Αρ. Πρ. 20422 Κατανομή ποσοστού 40% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.05.2012 Αρ. Πρ. 19678 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.05.2012 Αρ. Πρ. 19680 Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.05.2012 Αρ. Πρ. 19679 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.05.2012 Αρ. Πρ. 19676 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. Πρ. 19654 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων (συσχετίζεται με την ΥΑ με ΑΔΑ Β4ΩΣΝ-Τ0Θ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. Πρ. 19669 Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν στη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. Πρ. 19653 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία της 17ης Ιουνίου 2012 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. Πρ. 19648 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. Πρ. 19667 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.05.2012 Αρ. Πρ. 19652 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 17ης Ιουνίου για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
04.05.2012 Αρ. Πρ. 17599 Συγκρότηση συνεργείων παροχής υπηρεσιών λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 6ης Μαϊου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04.05.2012 Αρ. Πρ. 17550 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.52546/16.12.2011 απόφασης σχετικά με τη Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
30.04.2012 Αρ. Πρ. 17359 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στους Δήμους της χώρας, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
26.04.2012 Αρ. Πρ. 16308 Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 96 97 98 99 100 114
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ