ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

17.03.2008 Αρ. Πρ. 5512 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών
ΦΕΚ: 481 Β
03.03.2008 Αρ. Πρ. 999 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 ΚΥΑ, που αφορά στην “Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού”
ΦΕΚ: 353 Β
04.02.2008 Αρ. Πρ. 6896 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.
10.09.2007 Αρ. Πρ. 50891 Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.08.2007 Αρ. Πρ. 47233 Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων βουλευτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.08.2007 Αρ. Πρ. 46718 Αναπροσαρμογή και προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.08.2007 Αρ. Πρ. 46701 Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν τη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46689 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων για την κατασκευή των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46676 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46694 Ασκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46693 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46696 Aσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46680 Καθορισμός διαστάσεων κ.λ.π. ψηφοδελτίων και φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.08.2007 Αρ. Πρ. 16928 Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
ΦΕΚ: 1638 Β
10.08.2007 Αρ. Πρ. 16703 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 αμερικανών υπηκόων που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fullbright), δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον ν. 3152/1955 (ΦΕΚ 64Α’)
ΦΕΚ: 1623 Β
1 95 96 97 98 99 100
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ