ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.05.2012 Αρ. Πρ. 19652 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 17ης Ιουνίου για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
04.05.2012 Αρ. Πρ. 17599 Συγκρότηση συνεργείων παροχής υπηρεσιών λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών του Εθνικού Κοινοβουλίου της 6ης Μαϊου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
04.05.2012 Αρ. Πρ. 17550 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.52546/16.12.2011 απόφασης σχετικά με τη Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
30.04.2012 Αρ. Πρ. 17359 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων στους Δήμους της χώρας, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
26.04.2012 Αρ. Πρ. 16308 Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
26.04.2012 Αρ. Πρ. 16469 Συγκρότηση Στρατηγικής Διευθύνουσας Ομάδας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
20.04.2012 Αρ. Πρ. 15524 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
19.04.2012 Αρ. Πρ. 15286 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.04.2012 Αρ. Πρ. 15514 Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων βουλευτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.04.2012 Αρ. Πρ. 15085 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14492 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14496 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14493 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14494 Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. Πρ. 14474 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία της 6ης Μαΐου 2012 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 97 98 99 100 101 114
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ