ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.04.2012 Αρ. Πρ. 15286 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.04.2012 Αρ. Πρ. 15514 Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων βουλευτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.04.2012 Αρ. Πρ. 15085 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14492 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14496 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14493 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.04.2012 Αρ. Πρ. 14494 Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. Πρ. 14474 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία της 6ης Μαΐου 2012 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. Πρ. 14468 Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν τη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. Πρ. 14475 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 6ης Μαΐου 2012 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. Πρ. 14470 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς, τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
11.04.2012 Αρ. Πρ. 14473 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
05.03.2012 Αρ. Πρ. 7926 Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΦΕΚ: Β' 758/14-03-2012ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
17.01.2012 Αρ. Πρ. 5326/37 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιολόγηση μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013
30.12.2011 Αρ. Πρ. 54706 Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων
ΦΕΚ: Β΄3325ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
1 94 95 96 97 98 111
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ