ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 10 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

12.03.2021 Αρ.19108 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.03.2021 Αρ.4390 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διορισμού δικαιούχων σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις: α) του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ Α΄218), ως ισχύει και β) του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990), ως ισχύει.
Εγκύκλιος
10.03.2021 Αρ.18441 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων στους οποίους στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού (COVID-19)
Διαγωνισμός
09.03.2021 Αρ.18039 Ειδική έγκριση του άρθρου 12 του Ν.2731/1999 για την επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
ΠΔ - Απόφαση
08.03.2021 Αρ.4166 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 34η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εγκύκλιος
05.03.2021 Αρ.17368 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) ψηφιακών πιστοποιητικών SSL “GeoTrust True Business ID Wildcard” για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
05.03.2021 Αρ.17403 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Διαγωνισμός
05.03.2021 Αρ.17401 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και περιφερειακού εξοπλισμού, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω για τις ανάγκες υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
03.03.2021 Αρ.15951 Επιχορήγηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς τρίτους
ΠΔ - Απόφαση
03.03.2021 Αρ.16232 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ
Έγγραφο
01.03.2021 Αρ.3713 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Εγκύκλιος
26.02.2021 Αρ.14626 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
26.02.2021 Αρ.15206 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 812.097,01€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
26.02.2021 Αρ.15191 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 290.478,07€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
26.02.2021 Αρ.15174 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 523.885.51€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 4 5 6 252