ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

02.03.2022 Αρ.14001 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν
Εγκύκλιος
01.03.2022 Αρ.14359 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Διαγωνισμός
28.02.2022 Αρ.14392 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή επισκευαστικών εργασιών καθώς και για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες επισκευών στα κτίρια αρμοδιότητας του ΥΠ.ΕΣ. Τομέας Εσωτερικών), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Διαγωνισμός
24.02.2022 Αρ.2904 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 2» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 1,2,4 ΚΑΙ 5 ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 16972 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΤΑ 5150098)
Διαγωνισμός
23.02.2022 Αρ.12034 Κατάρτιση και αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2022
ΠΔ - Απόφαση
23.02.2022 Αρ.12034 Κατάρτιση και αναμόρφωση προϋπολογισμού δήμων οικονομικού έτους 2022
Έγγραφο
22.02.2022 Αρ.11731 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Γόρτυνας με ποσό ύψους 471.933,65€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΠΔ - Απόφαση
21.02.2022 Αρ.2684 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
Εγκύκλιος
21.02.2022 Αρ.10964 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Β΄ Κατανομή έτους 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.02.2022 Αρ.10925 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
18.02.2022 Αρ.10728 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων επί των οδών Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 στα οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.
Διαγωνισμός
18.02.2022 Αρ.10897 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2022
Διαγωνισμός
16.02.2022 Αρ.10220 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2021
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Δ.
15.02.2022 Αρ.9290 Κατανομή ποσού 27.681.000,00€ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14.02.2022 Αρ.9244 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση έργου συγχρονισμού των ειδικών καταλόγων με τους βασικούς , και ταυτόχρονη κατάργηση των 2μηνιαίων αναθεωρήσεων
Διαγωνισμός
1 2 3 4 5 6 271