ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

27.04.2023 Αρ.36406 Καθορισμός εκλογικών καταστημάτων εκτός Ελληνικής Επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαϊου 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
27.04.2023 Αρ.36395 Καθορισμός του αριθμού Εποπτών εκλογών, Αναπληρωτών Εποτπών και των προθεσμιών για το διορισμό και την άφιξη αυτών και των Γραμματέων τους στην οικεία Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή, για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας κατά τις βουλευτικές της 20ης Μαϊου 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
26.04.2023 Αρ.35644 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 191669), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την κάλυψη αναγκών του ΥΠ.ΕΣ παροχής υπηρεσιών αποστολής αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων προς τις Περιφερειακές Ενότητες, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, με δυνατότητα προσαύξησης 10%

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρχείο
Διαγωνισμός
26.04.2023 Αρ.35421 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 21ης Μαΐου 2023 για την εκλογή βουλευτών
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
26.04.2023 Αρ.35743 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
26.04.2023 Αρ.35735 Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό κατά την ψηφοφορία της 21ης Μαΐου 2023 για την εκλογή βουλευτών
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.04.2023 Αρ.35451 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 191708) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του εκλογικού υλικού (κατά προσέγγιση έως 350 δρομολόγια) για τις ανάγκες των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, τις 21ης Μαΐου 2023 με δυνατότητα αύξησης των δρομολογίων κατά 10%

Έως την Πέμπτη 27-04-2023και ώρα 11:00, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με α/α 191708

Αρχείο
Διαγωνισμός
25.04.2023 Αρ.35496 Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 (Α’ 91)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
25.04.2023 Αρ.35370 Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών
Έγγραφο
25.04.2023 Αρ.35141 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.04.2023 Αρ.35353 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
24.04.2023 Αρ.34893 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 191688), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια 2.000 τεμαχίων ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν), για τις ανάγκες των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών την 21η Μαΐου 2023.

Σας ενημερώσουμε ότι ο ανωτέρω Διαγωνισμός στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έχει πλέον α/α  191688,1 λόγω τροποποίησης και με αυτό τον αριθμό να τον αναζητάτε ως οικονομικοί φορείς για να καταθέσετε  την οικονομική προσφορά σας.

Αρχείο
Διαγωνισμός
24.04.2023 Αρ.34909 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 191729), για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων, για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023
Διαγωνισμός
24.04.2023 Αρ.34941 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 191718) για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εκλογικών φακέλων, ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών
Διαγωνισμός
24.04.2023 Αρ.34925 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 25.000 εκλογικών σάκων με δυνατότητα προσαύξησης 10%, ενόψει των επικείμενων Εθνικών εκλογών
Διαγωνισμός
1 2 3 4 5 6 290