ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

26.11.2019 Αρ.83615 Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή/τριας στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών
Προκήρυξη
22.11.2019 Αρ.83530 Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή/τριας στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής
Προκήρυξη
22.11.2019 Αρ.83531 Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή/τριας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας
Προκήρυξη
22.11.2019 Αρ.83532 Η Πρύτανις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει μία (1) θέση καθηγητή/τριας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας
Προκήρυξη
21.11.2019 Αρ.82954 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2019 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανών
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.11.2019 Αρ.82856 Δ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
ΠΔ - Απόφαση
21.11.2019 Αρ.82594 Στέγαση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
Έγγραφο
21.11.2019 Αρ.82594 Στέγαση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
Εγκύκλιος
20.11.2019 Αρ.82684 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (16.000 λίτρων) για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει της χειμερινής περιόδου
Διαγωνισμός
20.11.2019 Αρ.82220 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
ΠΔ - Απόφαση
19.11.2019 Αρ.18810 Τα Νομικά Πρόσωπα των νέων Δήμων του ν. 4600/2019
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.11.2019 Αρ.81872 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019)
Έγγραφο
18.11.2019 Αρ.81602 Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020
Έγγραφο
18.11.2019 Αρ.82223 Τροποποίηση της υπ. αρ. 58624/9.8.2019 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α: 78ΜΦ465ΧΘ7-ΓΘΠ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
18.11.2019 Αρ.82222 Τροποποίηση της υπ. αρ. 48518/25.6.2019 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α: ΨΗ8Σ465ΧΘ-Ω7Γ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
1 2 3 4 225