ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 20 Αύγουστος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

01.07.2019 Αρ.6 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.06.2019 Αρ.49694 Παρεχόμενες εκπτώσεις ναυτιλιακών εταιρειών για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
Έγγραφο
28.06.2019 Αρ.49657 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια επίπλων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Διαγωνισμός
27.06.2019 Αρ.48942 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Διαγωνισμός
26.06.2019 Αρ.70 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
26.06.2019 Αρ.48635 Παρεχόμενες εκπτώσεις ναυτιλιακών εταιρειών για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
Έγγραφο
26.06.2019 Αρ.48710 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – αναλωσίμων ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Διαγωνισμός
26.06.2019 Αρ.48731 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείων αναθεωρημένων διακηρύξεων έργων, μελετών και έργων με το σύστημα μελέτης – κατασκευής
Έγγραφο
26.06.2019 Αρ.48729 Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσιεύσεως του ν.4605/2019
Έγγραφο
26.06.2019 Αρ.48787 Συγκρότηση Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής
Έγγραφο
25.06.2019 Αρ.48203 Πρόσκληση για την προμήθεια επτά (7) κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουλίου 2019
Διαγωνισμός
25.06.2019 Αρ.68 Παραλειφθέντες εκλογείς
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.06.2019 Αρ.69 Eκλογείς που δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.06.2019 Αρ.48518 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
25.06.2019 Αρ.67 Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από πολίτες με αναπηρία στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 4 165