ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 17 Οκτώβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

20.08.2019 Αρ.85 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Εγκύκλιος
14.08.2019 Αρ.58992 Eπιχειρησιακά δώρα για την 84η Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
Διαγωνισμός
13.08.2019 Αρ.58908 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α΄134)
Έγγραφο
09.08.2019 Αρ.58624 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
23.07.2019 Αρ.55341 Ματαίωση του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος. (CPV:90911200-08)
Διαγωνισμός
17.07.2019 Αρ.53900 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Μαΐου – Αυγούστου 2019)
Έγγραφο
17.07.2019 Αρ.54210 Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4605/2019 (Α’ 52) – Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 – Προσθήκη νέων άρθρων
Έγγραφο
10.07.2019 Αρ.52278 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2018-2019
Έγγραφο
10.07.2019 Αρ.52427 Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
Έγγραφο
09.07.2019 Αρ.52171 Ματαίωση και επανάληψη της ψηφοφορίας κατά την 14.7.2019
Έγγραφο
04.07.2019 Αρ.51215 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ζ’ Κατανομή έτους 2019
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
04.07.2019 Αρ.51147 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2019.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
03.07.2019 Αρ.72 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.07.2019 Αρ.50677 Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων προκήρυξης 3Κ/2018 – Ανάρτηση πινάκων οριστικά διοριστέων/προσληπτέων με προσωπικά στοιχεία και αναλυτική βαθμολογία
Έγγραφο
03.07.2019 Αρ.50860 Παρεχόμενη έκπτωση στα εισιτήρια των υπεραστικών ΚΤΕΛ για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων και ψηφοφόρους κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019
Έγγραφο
1 2 3 4 5 167