ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

18.10.2023 Αρ.89411 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 5.11.2023
Διαγωνισμός
16.10.2023 Αρ.88878 Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
12.10.2023 Αρ.87583 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2023
Εγκύκλιος
11.10.2023 Αρ.87223 Γνωστοποίηση διατάξεων για την μεταφορά μαθητών με μισθωμένα οχήματα των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης
Έγγραφο
11.10.2023 Αρ.86921 Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 5056/2023 (Α΄ 163)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
10.10.2023 Αρ.86993 Τροποποίηση της αριθμ. 85762/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΤΘ346ΜΤΛ6-1Γ2) «Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 237 του ν.3852/2010 (Α΄ 87)» Υπουργικής Απόφασης
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
06.10.2023 Αρ.85898 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Data Center και των Rack των ορόφων του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Διαγωνισμός
05.10.2023 Αρ.86398 Κατανομή ποσού 2.166.800,00€ από τους Κ.Α.Π., στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.10.2023 Αρ.85202 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της αρχικής και επαναληπτικής ψηφοφορίας (α’ και β’ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Διαγωνισμός
04.10.2023 Αρ.85218 Κατανομή ποσού ύψους 73.500.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και μηνός Ιανουαρίου 2024, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.10.2023 Αρ.83532 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023
Διαγωνισμός
02.10.2023 Αρ.83405 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2023
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.10.2023 Αρ.83391 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023.
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
30.09.2023 Αρ.82213 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Data Center και των Rack των ορόφων του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Διαγωνισμός
28.09.2023 Αρ.81913 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην παροχή επισκευαστικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων & υποδομών του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Εσωτερικών), ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Διαγωνισμός
1 2 3 4 5 305