ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

15.12.2005 Αρ.24103 Καθορισμός απαιτουμένων δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής
ΠΔ - Απόφαση
13.12.2005 Αρ.15744/05 Συμπεράσματα Συμβουλίου 12/12/2005
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
06.12.2005 Αρ.34 Δίκτυο διεθνών συνεργασιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών
Εγκύκλιος
06.12.2005 Αρ.34 Δίκτυο διεθνών συνεργασιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών
Εγκύκλιος
30.11.2005 Αρ.COM(2005)621 Μέτρα προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης: Πρώτος απολογισμός μετά το Hampton Court
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
31.10.2005 Αρ.31 Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του αρθρ. 91 του ν. 3386/2005
Εγκύκλιος
20.10.2005 Αρ.30 Συμπληρωματική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05
Εγκύκλιος
20.10.2005 Αρ.49746 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((49746 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).
ΠΔ - Απόφαση
20.10.2005 Αρ.40408 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((40408 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).
ΠΔ - Απόφαση
20.10.2005 Αρ.43497 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((43497 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).
ΠΔ - Απόφαση
12.10.2005 Αρ.71 Ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
01.09.2005 Αρ.26 Σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/05
Εγκύκλιος
01.09.2005 Αρ.15887 Απόφαση καθορισμού απαιτουμένων δικαιολογητικών του Ν.3386/05
ΠΔ - Απόφαση
12.08.2005 Αρ.- Πρόγραμμα της Χάγης – Σχέδιο Δράσης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
06.07.2005 Αρ.20 Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).
Εγκύκλιος
1 271 272 273 274 275 278