ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2002 Αρ.1865 ΣτΕ 2002_1865
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.1533 ΣτΕ_2002_1533
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.320 ΣτΕ 2002_320
Δικαστική Απόφαση
2001 Αρ.545 ΣτΕ 2001_545
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3160 ΣτΕ 2000_3160
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3156 ΣτΕ 2000_3156
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3037 ΣτΕ 2000_3037
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3002 ΣτΕ 2000_3002
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.2291 ΣτΕ 2000_2291
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.1853 ΣτΕ 2000_1853
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.1325 ΣτΕ 2000_1325
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.914 ΣτΕ 2000_914
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.198 ΣτΕ 2000_198
Δικαστική Απόφαση
16.10.1999 Αρ.- Πρόγραμμα του Τάμπερε (1999-2004)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1996 Αρ.4704 ΣτΕ 1996_4704
Δικαστική Απόφαση
1 259 260 261 262