ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

25.04.2006 Αρ.11 Ενημέρωση φορέων δημόσιας διοίκησης για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
Εγκύκλιος
24.04.2006 Αρ.7393 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών μελών διοικητικών συμβουλίων
ΠΔ - Απόφαση
29.03.2006 Αρ.7 Ενημέρωση ΟΤΑ για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου και αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου.
Εγκύκλιος
29.03.2006 Αρ.5301 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/05 των εκπαιδευτικών
ΠΔ - Απόφαση
17.03.2006 Αρ.4415 Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05
ΠΔ - Απόφαση
10.03.2006 Αρ.... Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2006 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
01.03.2006 Αρ.6 Προθεσμίες υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παρ. 10 και 11 του αρθ. 91 του ν. 3386/2005
Εγκύκλιος
01.03.2006 Αρ.Π.Δ. 3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων, κλάδων προσωπικού, κλάδων επιλογής προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
ΠΔ - Απόφαση
28.02.2006 Αρ.2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π. 2292/18-1-2005).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.02.2006 Αρ.2188 Παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Α.Π.2292/18-1-2005).
Εγκύκλιος
22.02.2006 Αρ.5 Συμπλήρωση της εγκυκλίου 38/2005 για την εφαρμογή του ν. 3386/05
Εγκύκλιος
09.02.2006 Αρ.1751 Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών
ΠΔ - Απόφαση
05.01.2006 Αρ.1 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Εγκύκλιος
03.01.2006 Αρ.160 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος
ΠΔ - Απόφαση
2006 Αρ.1842 ΣτΕ 2006_1842
Δικαστική Απόφαση
1 257 258 259 260 261 265