ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

19.03.2014 Αρ. Πρ. ΔΥ Προμήθεια εκλογικών σάκων
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.03.2014
19.03.2014 Αρ. Πρ. 11340 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καλπών για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. 10142 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια χαρτιού ψηφοδελτίων για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. 10139 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών του Μαΐου 2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. ΔΥ Προμήθεια εκλογικών σάκων
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. 10141 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια καλπών για τις ανάγκες των Αυτοδιοικητικών εκλογών καθώς και των Ευρωεκλογών του 2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
14.03.2014 Αρ. Πρ. 10140 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) ψηφοφορίας εκλογέων
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2014
20.02.2014 Αρ. Πρ. 7015 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού συντήρησης & υποστήριξης κλιματιστικών, αιθουσών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών ΚΥ
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.03.2014
14.02.2014 Αρ. Πρ. 5668 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 25.02.2014
27.01.2014 Αρ. Πρ. 3881 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των servers και δικτύων του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 31.12.2014
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.02.2014
24.01.2014 Αρ. Πρ. 2656 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.02.2014
20.09.2013 Αρ. Πρ. ΔΥ Παροχή διευκρινίσεων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.09.2013
18.09.2013 Αρ. Πρ. 36759 Τρέχουσες διευκρινήσεις σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.09.2013
13.09.2013 Αρ. Πρ. 36759 Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.09.2013
11.09.2013 Αρ. Πρ. 36239 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εκατό (100) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & επτά χιλιάδων (7.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.09.2013
1 10 11 12
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ