ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 6189 για “πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών”, από την ετήσια παροχή επισκευαστικών εργασιών και εργασιών συντήρησης στα κτίρια των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 31, Ευαγγελιστρίας 2 και Μητροπόλεως 60 του Υπουργείου, για το οικονομικό έτος 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67ΝΤ465ΧΘ7-0ΤΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 6190 για “πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών”, από την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ρολών ασφαλείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου το οικονομικό έτος 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΟΘ465ΧΘ7-08Λ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 6930/03-03-2017 : Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και τόνερ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) και Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 75ΜΨ465ΧΘ7-6ΝΕ | Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 6939 προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68Ψ4465ΧΘ7-80Ψ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 1655 - 3/3/2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΥΛΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ0Δ465ΧΘ7-ΗΜΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 29686 Καθορισμός μισθώματος για την λειτουργία ανταλλακτηρίου συναλλάγματος στο Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΩΑΗ465ΧΘ7-7ΓΦ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 6591 Κατανομή ποσού ύψους 111.914.369,89 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7Ζ4Η465ΧΘ7-Ι4Σ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 4442 προκειμένου να καλυφθούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις ύδρευσης του Υπουργείου για το οικονομικό έτος 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΚΗ465ΧΘ7-ΩΜ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

03.03.2017 Αρ. Πρ. 4532 για “πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών”, από την προμήθεια εφημερίδων και περιοδικών για τις ανάγκες της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το έτος 2016

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 72ΕΥ465ΧΘ7-ΑΜ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.03.2017 Αρ. Πρ. 6738 για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΤΛΥ465ΧΘ7-05Σ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

02.03.2017 Αρ. Πρ. ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325 Σχετ.: 5174, 5048, 4985, 4770, 4720, 4637, 4542, 4535, 4516, 4508, 4503, 4493, 4483, 4480, 4457, 4425, 4394, 4392, 4386, 4345, 4291, 4259, 4255, 4254, 4188, 4154, 4150, 4136, 4114, 4112, 4078, 4076, 4055/2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης,

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΑΛ465ΧΘΞ-ΠΝΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

02.03.2017 Αρ. Πρ. 415 ΓΓΙΦ:συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης (μήνας Μάρτιος 2017)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΑ7465ΧΘ7-2ΚΖ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

02.03.2017 Αρ. Πρ. 6767 Χρηματοδότηση του Δήμου Καστοριάς Ν. Καστοριάς για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΖΗ465ΧΘ7-ΤΒ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

02.03.2017 Αρ. Πρ. 6768 Χρηματοδότηση του Δήμου Άργους Ορεστικού Ν. Καστοριάς για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 7ΧΘΞ465ΧΘ7-ΗΗΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

02.03.2017 Αρ. Πρ. 6769 Χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων Ν. Ευρυτανίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞΑΟ465ΧΘ7-ΟΟ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 1,394 1,395 1,396 1,397 1,398 1,479
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ