ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

15.03.2010 Αρ. Πρ. 11974 Συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής της προμήθειας είκοσι (20) τεμαχίων αυτοκινήτων φορτηγών ανατρεπόμενων 10tn
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25.02.2010 Αρ. Πρ. 10046 Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.Ανδρέα Τάκη στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ
ΦΕΚ: 15 Α'ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
22.02.2010 Αρ. Πρ. 8611 Τροποποίηση της αρ. 40701/14-7-2009 (ορθή επανάληψη) κατακυρωτικής απόφασης του έργου “Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μεταφερομένων σε τμήματα οικίσκων, τύπου container, ετοίμων προς χρήση των 50τ.μ.”
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
28.12.2009 Αρ. Πρ. 77032 Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις τα οποία εφαρμόζονται από 1-1-2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24.12.2009 Αρ. Πρ. 76563 Έγκριση 2ου- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε υποέργου 5
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24.12.2009 Αρ. Πρ. 76562 Έγκριση 3ου- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16.11.2009 Αρ. Πρ. 70560 Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»

Αρχείο

ΦΕΚ: Β΄2394ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
11.09.2009 Αρ. Πρ. 10575 Συμπλήρωση της αριθμ.8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692 Β΄) υπουργικής απόφασης
ΦΕΚ: 1828 Β΄
10.09.2009 Αρ. Πρ. 55692 Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων βουλευτών
09.09.2009 Αρ. Πρ. 55433 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
ΦΕΚ: 1950Β/9_9_2009
09.09.2009 Αρ. Πρ. 96 Νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών ΠΔ 96/2007
ΦΕΚ: 116A/5_6_2007
08.09.2009 Αρ. Πρ. 54960 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009
08.09.2009 Αρ. Πρ. 54738 Καθορισμός διαστάσεων κ.λ.π. ψηφοδελτίων και φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΦΕΚ: 1950Β/9_9_2009
08.09.2009 Αρ. Πρ. 55180 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
08.09.2009 Αρ. Πρ. 54739 Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου
ΦΕΚ: 1950Β/9_9_2009
1 92 93 94 95 96 102
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ