ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2002 Αρ.1865 ΣτΕ 2002_1865
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.1533 ΣτΕ_2002_1533
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.320 ΣτΕ 2002_320
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.1865 ΣτΕ 1865-2002
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.2178 ΣτΕ 2178_2002
Δικαστική Απόφαση
2002 Αρ.2312 ΣτΕ 2002_2312
Δικαστική Απόφαση
2001 Αρ.132 ΝΣΚ 132-2001
Δικαστική Απόφαση
2001 Αρ.545 ΣτΕ 2001_545
Δικαστική Απόφαση
2001 Αρ.361 ΝΣΚ 361_2001
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3160 ΣτΕ 2000_3160
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3156 ΣτΕ 2000_3156
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3037 ΣτΕ 2000_3037
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3002 ΣτΕ 2000_3002
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.2291 ΣτΕ 2000_2291
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.1853 ΣτΕ 2000_1853
Δικαστική Απόφαση
1 314 315 316 317 318 319