ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

07.11.2006 Αρ.47 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.11.2006 Αρ.51353 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο
ΠΔ - Απόφαση
25.10.2006 Αρ.45 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος
25.10.2006 Αρ.45 Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος
17.10.2006 Αρ.43 Πρόσκληση των 32 πιλοτικών ΟΤΑ σε ημερίδα.
Εγκύκλιος
05.10.2006 Αρ.688 Μηχανισμός αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα μέτρα των κρατών μελών στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
26.09.2006 Αρ.18829 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην εταιρεία NIPPPON KAIJI KYOKAI
ΠΔ - Απόφαση
21.09.2006 Αρ.51360 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
Εγκύκλιος
20.09.2006 Αρ.33 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 για το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
Εγκύκλιος
08.09.2006 Αρ.33 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 για το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
Εγκύκλιος
04.08.2006 Αρ.28 Καθορισμός της ελληνικής ιθαγένειας ατόμων προερχομένων από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
29.07.2006 Αρ.Π.Δ. 150 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες
ΠΔ - Απόφαση
21.07.2006 Αρ.26 Προπαρασκευαστικές ενέργειες των ΟΤΑ σε σχέση με τις προδιαγραφές του Εθνικού Δημοτολογίου.
Εγκύκλιος
21.07.2006 Αρ.27 Καθορισμός 32 ΟΤΑ ως πιλοτικών για το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου.
Εγκύκλιος
12.07.2006 Αρ.Π.Δ. 131 Eναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
ΠΔ - Απόφαση
1 270 271 272 273 274 280