ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2007 Αρ.1795 ΣτΕ 2007_1795
Δικαστική Απόφαση
2007 Αρ.1794 ΣτΕ 2007_1794
Δικαστική Απόφαση
2007 Αρ.1766 ΣτΕ 2007_1766
Δικαστική Απόφαση
2007 Αρ.1534 ΣτΕ 2007_1534
Δικαστική Απόφαση
2007 Αρ.1279 ΣτΕ 2007_1279
Δικαστική Απόφαση
31.12.2006 Αρ.53 Ορκωμοσία εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων εκλογή και συγκρότηση συλλογικών οργάνων των νέων αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νομαρχιακή περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
31.12.2006 Αρ.53 Ορκωμοσία εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων εκλογή και συγκρότηση συλλογικών οργάνων των νέων αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νομαρχιακή περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010)-Διευκρινιστική εγκύκλιος αναφορικά με την ορκωμοσία των αιρετών των ΟΤΑ Β’ βαθμού).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.12.2006 Αρ.- Συνθήκη ΕΚ Άρθρα 63.3 (α) και 4
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
22.12.2006 Αρ.54 Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για την παρακολούθηση αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών
Εγκύκλιος
18.12.2006 Αρ.53 Ορκωμοσία εγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων εκλογή και συγκρότηση συλλογικών οργάνων των νέων αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νομαρχιακή περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
Εγκύκλιος
08.12.2006 Αρ.52 Ορκωμοσία εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (δημοτική και κοινοτική περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
08.12.2006 Αρ.52 Ορκωμοσία εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ (δημοτική και κοινοτική περίοδος 1.1.2007- 31.12.2010).
Εγκύκλιος
08.12.2006 Αρ.58518 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)”
Εγκύκλιος
30.11.2006 Αρ.COM(2006)735 Η σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης ένα χρόνο μετά: Προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.11.2006 Αρ.51 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρθ. 80-81).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 269 270 271 272 273 281