ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2000 Αρ.1853 ΣτΕ 2000_1853
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.1325 ΣτΕ 2000_1325
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.914 ΣτΕ 2000_914
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.198 ΣτΕ 2000_198
Δικαστική Απόφαση
16.10.1999 Αρ.- Πρόγραμμα του Τάμπερε (1999-2004)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1996 Αρ.4704 ΣτΕ 1996_4704
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.3658 ΣτΕ 1996_3658
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.3657 ΣτΕ 1996_3657
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.3614 ΣτΕ 1996_3614
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.2661 ΣτΕ 1996_2661
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.810 ΣτΕ 1996_810
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.4404 ΣτΕ 1995_4404
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.4394 ΣτΕ 1995_4394
Δικαστική Απόφαση
1995 Αρ.1657 ΣτΕ 1995_1657
Δικαστική Απόφαση
1993 Αρ.1273 ΣτΕ 1993_1273
Δικαστική Απόφαση
1 263 264 265 266