ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

2000 Αρ.3156 ΣτΕ 2000_3156
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3037 ΣτΕ 2000_3037
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.3002 ΣτΕ 2000_3002
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.2291 ΣτΕ 2000_2291
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.1853 ΣτΕ 2000_1853
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.1325 ΣτΕ 2000_1325
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.914 ΣτΕ 2000_914
Δικαστική Απόφαση
2000 Αρ.198 ΣτΕ 2000_198
Δικαστική Απόφαση
16.10.1999 Αρ.- Πρόγραμμα του Τάμπερε (1999-2004)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
1996 Αρ.4704 ΣτΕ 1996_4704
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.3658 ΣτΕ 1996_3658
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.3657 ΣτΕ 1996_3657
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.3614 ΣτΕ 1996_3614
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.2661 ΣτΕ 1996_2661
Δικαστική Απόφαση
1996 Αρ.810 ΣτΕ 1996_810
Δικαστική Απόφαση
1 255 256 257 258