ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Μάιος 2019
Εκλογές

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4406/2016 ΦΕΚ 133 / τ.Α΄ / 26 Ιουλίου 2016 «Αναλογική Εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διερεύνηση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών», το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες έλληνες και ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΠΔ 26/2012 (Α’ 57) για την εφαρμογή των ανωτέρω η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.

 

Μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α΄ αναθεώρησης του 2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΩΝ Ε.Ε
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τις εκλογές  ανάδειξης των  μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019
Παράδοση ψηφοδελτίων
Παράδοση ψηφοδελτίων για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Άφιξη δικαστικών αντιπροσώπων
Ανοιχτοί Δήμοι το Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (Δημοτικές,Κοινοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές) καθώς επίσης το Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Ιουνίου 2019)
Ομαλή έναρξη ψηφοφορίας
Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση λευκών ψηφοδελτίων και την παράδοση ψηφοδελτίων από τα πολιτικά κόμματα

 

26 ΜΑΪΟΥ 2019 – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ