ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023
Εκλογές

Αίτηση Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές, η ελληνική νομοθεσία παρέχει στους Έλληνες πολίτες που δεν κατοικούν στην Ελλάδα, τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος σε ειδικά εκλογικά τμήματα που θα συστηθούν στις πόλεις της Ευρώπης όπου υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση Ελλήνων πολιτών.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προκειμένου να προγραμματιστεί η δημιουργία των ειδικών εκλογικών τμημάτων και καταλόγων, θ’ ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος στη χώρα όπου διαμένουν ή σε γειτονική χώρα.
  • Επικύρωση αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκτυπώσουν τρία αντίγραφα της αίτησής τους και να παραδώσουν τα δύο απ’ αυτά στην Προξενική Αρχή που αναγράφεται στην αίτηση.
  • Κατάρτιση ειδικών εκλογικών καταλόγων. Η Προξενική Αρχή αφού επικυρώσει, θα μεταβιβάσει τις αιτήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών που θα φροντίσει για την κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων και τη σύσταση των ειδικών εκλογικών τμημάτων.
  • Ανακοίνωση των ειδικών εκλογικών καταλόγων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και επικύρωσης των αιτήσεων, το Υπουργείο Εσωτερικών θα δημοσιεύσει τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ

Η υποβολή αίτησης περιλαμβάνει τέσσερα (4) βήματα:

  • Αναζήτηση στοιχείων εκλογέα
  • Επιβεβαίωση στοιχείων εκλογέα
  • Καταχώριση αίτησης
  • Εκτύπωση αίτησης

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση http://www.ypes.gr προκειμένου να ενημερωθούν για το εκλογικό τμήμα το οποίο θα ψηφίσουν.

Η διαδικασία υποβολής  της αίτησης αρχίζει από 23/1/2019 και τελειώνει στις 29/03/2019.

Πόλεις Ψηφοφορίας

Οι πόλεις ψηφοφορίας θα οριστικοποιηθούν μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τη σύνταξη των ειδικών εκλογικών καταλόγων και θα δημοσιευτούν με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.