ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024
Εκλογές
Ημερομηνία
12-02-2024 ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 1040 Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 για λογαριασμό εκλογέων από τις αρμόδιες ελληνικές Προξενικές Αρχές
12-02-2024 ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β’ – Aρ.Φυλ. 1037 Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, του τρόπου πιστοποίησης του εκλογέα, ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12)
26-01-2024 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5083
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ A’ – Aρ.Φυλ. 12
Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
11-04-2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4255
ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ A’ – Aρ.Φυλ. 89
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.