ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Εκλογές

(ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ 25.06.2015 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ TOYΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ «REFORMS FOR THE COMPLETION OF THE CURRENT PROGRAM AND BEYOND» («ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ») ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «PRELIMINARY DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS» («ΠΡΟΚΑΤΑΡΚTΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΡΕΟΥΣ»)

Ενημερώθηκε το “Μάθε που ψηφίζεις” με τα εκλογικά τμήματα και τους χάρτες τους.
(Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2015 12:00)

Οι ετεροδημότες που έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι 30/04/2015 ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους και όχι στον τόπο καταγωγής τους

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σταυρός προτίμησης

Ημερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
02/07/2015 22628 Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής
02/07/2015 25 Διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
02/07/2015 22610 Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
02/07/2015 22480 Διαδικασία συλλογής αποτελεσμάτων ψηφοφορίας μέσω κινητών στο επικείμενο Δημοψήφισμα
της 5ης Ιουλίου 2015
01/07/2015 22478 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων στα ερωτήματα του δημοψηφίσματος και στην συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 10 του ν. 4023/2011
01/07/2015 22465 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 21775/29.6.2015 (ΦΕΚ Β’ 1290)
περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους»
01/07/2015 22462 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015  (Για Δήμους & Περιφέρειες β)
01/072015 22461 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015  (Για Δήμους & Περιφέρειες α)
01/07/2015 22460 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών τηλεφώνων στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015  (Για Πρόεδρο Ολοµέλειας Δικηγορικών Συλλόγων)
01/07/2015 22459 Διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας μέσω κινητών στο επικείμενο Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015  (Για Προέδρους Πρωτοδικών)
01/07/2015 24 Διενέργεια δαπανών αναγκαίων ενόψει οργάνωσης του δημοψηφίσματος της 5-7-2015
30/06/2015 22058 Τρόπος σήμανσης ψηφοδελτίου
30/06/2015 22098 Παράδοση εκλογικών σάκων για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (1)
30/06/2015 22217 Παράδοση εκλογικών σάκων για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 (2)
30/06/2015 22143 Πίνακες αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
30/06/2015 23 Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
30/06/2015 22210 Βιβλία και Πίνακες για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος
30/06/2015 22139 Συνέχεια του Ωραρίου των ΟΤΑ Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 κατά τη διενέργεια δημοψηφίσματος 
30/06/2015 22051 Ωράριο ΟΤΑ Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Ιουλίου 2015 κατά τη διενέργεια δημοψηφίσματος
29/06/2015 22045 Ομαλή έναρξη ψηφοφορίας
29/06/2015 22044 Διευκολύνσεις για τους πολίτες με αναπηρία στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/2015 20 Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/2015 22040 Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/2015 22039 Εγγραφή στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σε εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών
29/06/2015 22031 Υπόδειγμα προκήρυξης άρθρου 39 του π.δ. 26/2012 για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/2015 21919 Διαγραφή εκλογέων λόγω ανάκλησης των αποφάσεων καθορισμού της ιθαγένειάς τους
29/06/2015 21837 Εκλογικοί κατάλογοι, βάσει των οποίων θα γίνει το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
29/06/2015 21796 Έγκαιρη παράδοση αιθουσών διδακτηρίων για τη διαμόρφωση αυτών σε καταστήματα ψηφοφορίας ενόψει του προσεχούς δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/2015 21793 Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/2015 21803 Επιτροπές Υποστήριξης κατά τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/2015 21801 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/2015 21800 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
28/06/2015 21799 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από στρατιωτικούς, ενόπλων δυνάμεων ή Λιμενικού Σώματος & προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας ή Πυροσβεστικού Σώματος, για άσκηση εκλογικού δικαιώματος κατά το δημοψήφισμα 5ης Ιουλίου 2015
28/06/2015 21798 Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών
28/06/2015 21794 Αναγκαία είδη για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
Εξεύρεση οικημάτων για χρήση τους ως καταστημάτων ψηφοφορίας
28/06/2015 21792 Καθορισμός διαστάσεων και χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος
28/06/2015 21791 Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας του
δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015
28/06/2015 21789 Καθορισμός τρόπου χρήσης χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας του δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015 & άλλων λεπτομερειών
28/06/2015 21788 Καθορισμός ωρών λειτουργίας & βαθμού έντασης, μεγαφωνικών εγκαταστάσεων εκλογικών κέντρων κ.λπ. κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας του δημοψηφίσματος 5ης Ιουλίου 2015 & άλλων λεπτομερειών
28/06/2015 19 Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
28/06/2015 18 Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015