ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024
Εκλογές

Έντυπο Οδηγιών Επιστολικής Ψήφου και Κατάλογος Υποψηφίων Ευρωβουλευτών

Συνοπτικές οδηγίες

Αναλυτικός οδηγός για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου (video)

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε : Μέγεθος χαρτιού Α4 και Μέγεθος χαρτιού Letter

Ψηφοδέλτιο σε : Μέγεθος χαρτιού Α4 και Μέγεθος χαρτιού Letter