ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Μάθε το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο είσαι εγγεγραμμένη/ος, με βάση την τελευταία αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων

Συμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Έτος Γέννησης, Όνομα Μητέρας (προαιρετικό), ή μόνο τα πεδία Ε.Ε.Α. και Επώνυμο εφόσον τα γνωρίζετε.

Καθαρισμός Πεδίων Τελευταία Ενημέρωση: 02/12/2021 (Περιλαμβάνει μεταβολές μέχρι: 31/08/2021)
{ «Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη των Δήμων και αντλούνται από το τηρούμενο σε αυτούς δημοτολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε για τη διόρθωσή του με τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε γραμμένος/η» }