ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

07.06.2021 Αρ. Πρ. 43205 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.06.2021
28.05.2021 Αρ. Πρ. 9636 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.06.2021
26.05.2021 Αρ. Πρ. 39669 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης AnyDesk OnPremises Server (5 Concurrent Sessions) για 1 έτος για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.06.2021
21.05.2021 Αρ. Πρ. 9084 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των δύο (2) κτιρίων που στεγάζονται α) οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ) (Βασ. Σοφίας 15 – Αθήνα) και β) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Φιλοξένους 2 & Σπινθάρου – Νέος Κόσμος), για χρονικό διάστημα από 7.7.2021 έως και 31.12.2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 31.05.2021
12.05.2021 Αρ. Πρ. 35931 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εντύπων και υλικού, στο πλαίσιο των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα πραγματοποιηθούν στις 16/5/2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.05.2021
11.05.2021 Αρ. Πρ. 8131 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 41 τεμαχίων ρόλλερ σκίασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 14.05.2021
07.05.2021 Αρ. Πρ. 34781 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για υπηρεσίες μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34409 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τετραδίων, καλυπτικών αυτοκόλλητων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 34469 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 7799 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης για την προστασία του προσωπικού και την αποτροπή της διάδοσης του ιού Covid 19 και πιθανών άλλων μεταδιδόμενων ασθενειών: στους χώρους του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα, και στους χώρους του κτιρίου του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, επί των οδών Σπινθάρου 2 και Φιλοξένους 2-4 στο Νέο Κόσμο
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.05.2021
06.05.2021 Αρ. Πρ. 8041 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των δικτυακών συσκευών και κεντρικών εξυπηρετητών που στηρίζουν εφαρμογές του Υπουργείου Εσωτερικών επί του κτιρίου της οδού Β. Σοφίας 15
Ημερομηνία Διενέργειας: 14.05.2021
28.04.2021 Αρ. Πρ. 7671 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια 500 αδειών χρήσης αντιβιοτικής προστασίας (antivirus) των Η/Υ του Υπουργείου, για 3 χρόνια, λόγω λήξης των ισχυουσών αδειών στις 19.6.2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.05.2021
27.04.2021 Αρ. Πρ. 32817 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης AnyDesk OnPremises Server (5 Concurrent Sessions) για 1 έτος για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.05.2021
27.04.2021 Αρ. Πρ. 32845 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια γνήσιων (αυθεντικά των κατασκευαστριών εταιριών), μελανιών και toner για τους εκτυπωτές, τις συσκευές fax και τα φωτοτυπικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.05.2021
27.04.2021 Αρ. Πρ. 33389 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.05.2021
1 2 3 4 5 26
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ