ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

02.02.2024 Αρ. Πρ. 2297 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου
Ημερομηνία Διενέργειας: 08.02.2024
26.01.2024 Αρ. Πρ. 8071 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 332253), για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας
Ημερομηνία Διενέργειας: 31.01.2024
19.01.2024 Αρ. Πρ. 5919 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαχείριση του Έργου «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2024
06.12.2023 Αρ. Πρ. 105081 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της φιλοζωίας και την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.12.2023
05.12.2023 Αρ. Πρ. 104729 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (13.000 λίτρων) για την κάλυψη αναγκών των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών)
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.12.2023
17.11.2023 Αρ. Πρ. 99107 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ επιλογής αναδόχου για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (Εξοπλισμός Πληροφορικής και Δικτυακές Υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.12.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 18953 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δικτυακού και λοιπού εξοπλισμού
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.11.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 18954 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη συντήρηση δικτυακού και κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.11.2023
15.11.2023 Αρ. Πρ. 19020 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών και drums για τις ανάγκες του Υπουργείου
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.11.2023
13.11.2023 Αρ. Πρ. 97340 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Wi-Fi στα κτήρια του ΥΠ.ΕΣ. επί των Ευαγγελιστρίας 2 και Σταδίου 27
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.11.2023
13.11.2023 Αρ. Πρ. 97521 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ετήσια ανανέωση 1.030 αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.11.2023
09.11.2023 Αρ. Πρ. 96451 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανανέωσης οκτώ (8) αδειών λογισμικού “Veeam Availability suite for VMware”, διάρκειας ενός έτους.
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.11.2023
20.10.2023 Αρ. Πρ. 90098 Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης της Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «Υπηρεσίες συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικών» (2ο τμήμα), επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς εντύπων και υλικών για την διενέργεια των εξετάσεων κτήσης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.10.2023
18.10.2023 Αρ. Πρ. 89411 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο των εξετάσεων απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), στις 5.11.2023
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.10.2023
06.10.2023 Αρ. Πρ. 85898 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μηχανογραφικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Data Center και των Rack των ορόφων του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α΄ και β΄ γύρου) των επερχόμενων εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.10.2023
1 2 3 4 5 39
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ