ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 21 Σεπτέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

10.04.2019 Αρ. Πρ. 26701 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λογισμικού και καλωδίων για τις ανάγκες των Data Centers του ΥΠΕΣ εν όψει των επερχόμενων εκλογών του Μαΐου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.04.2019
09.04.2019 Αρ. Πρ. 26130 Αίτημα για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION, για τις ανάγκες αρχειοθέτησης του Τμήματος Ειδικού Ληξιαρχείου.
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.04.2019
09.04.2019 Αρ. Πρ. 26439 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ και τις ανάγκες των επερχόμενων εκλογών του 2019.
Ημερομηνία Διενέργειας: 17.04.2019
04.04.2019 Αρ. Πρ. 24920 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευής τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.04.2019
03.04.2019 Αρ. Πρ. 24455 Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών αποστολής αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών και των Περιφερειακών Ενοτήτων ενόψει των επικείμενων Εκλογών της εντός του 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.04.2019
03.04.2019 Αρ. Πρ. 24543 Αίτημα για αντικατάσταση σπασμένου τζαμιού στον 6ο όροφο του Ειδικού Ληξιαρχείου του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.04.2019
01.04.2019 Αρ. Πρ. 23689 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια επίπλων ενόψει των επερχόμενων εντός του 2019 εκλογών.
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.04.2019
21.03.2019 Αρ. Πρ. 20978 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Canon και Samsung του Υπουργείου Εσωτερικών και Panasonic & INEO της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.03.2019
20.03.2019 Αρ. Πρ. 20744 Πρόσκληση για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των επικείμενων Εκλογών της εντός του 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.03.2019
20.03.2019 Αρ. Πρ. 20783 Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των επικείμενων Εκλογών της εντός του 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.03.2019
15.03.2019 Αρ. Πρ. 18780 Ενοικίαση αίθουσας για τη συνδιοργάνωση συνεδρίου
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.03.2019
15.03.2019 Αρ. Πρ. 19224 Αίτημα για την προμήθεια μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.03.2019
15.03.2019 Αρ. Πρ. 19615 Αίτημα για προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των τριών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης που είναι εγκατεστημένα στους χώρους των DATA CENTER του ΥΠΕΣ, και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού διαχείρισης CENTAUR
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.03.2019
15.03.2019 Αρ. Πρ. 19227 Αίτημα για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοτυπικών μηχανημάτων (μελανιών, τόνερ και drum) ενόψει των Ευρωεκλογών και Δημοτικών-Περιφερειακών εκλογών 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.03.2019
14.03.2019 Αρ. Πρ. 18594 Αίτημα για την προμήθεια UPS για τα Data Center του ΥΠ.ΕΣ., ενόψει των επερχόμενων εκλογών του 2019
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.03.2019
1 2 3 4 5 12
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ