ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

22.03.2021 Αρ. Πρ. 21846 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υλοποίησης και θέσης σε παραγωγική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την ένταξη των Προξενείων στο Μητρώο Πολιτών στις 31/12/2021, όπως προβλέπεται από το αρ. 174 του ν.4764/2020
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.03.2021
10.03.2021 Αρ. Πρ. 18441 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων στους οποίους στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού (COVID-19)
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.03.2021
05.03.2021 Αρ. Πρ. 17368 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια δύο (2) ψηφιακών πιστοποιητικών SSL “GeoTrust True Business ID Wildcard” για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.03.2021
05.03.2021 Αρ. Πρ. 17403 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.03.2021
05.03.2021 Αρ. Πρ. 17401 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και περιφερειακού εξοπλισμού, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω για τις ανάγκες υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.03.2021
12.02.2021 Αρ. Πρ. 14485 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας υλικών καθαριότητας και ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4682/2020 με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Α ́ 68)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2021
12.02.2021 Αρ. Πρ. 14351 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό, για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4682/2020 με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Α ́ 68)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2021
27.01.2021 Αρ. Πρ. 6161 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 5747/26-1-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008052745) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια παραγωγής ηχητικών σποτ, στο πλαίσιο των εξετάσεων για την απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε αλλογενείς αλλοδαπούς
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.01.2021
26.01.2021 Αρ. Πρ. 5747 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια παραγωγής ηχητικών σποτ, στο πλαίσιο των εξετάσεων για την απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε αλλογενείς αλλοδαπούς
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.01.2021
04.01.2021 Αρ. Πρ. 280 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας και ανανέωσης λογισμικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.01.2021
28.12.2020 Αρ. Πρ. 92102 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εφημερίδων για τις ανάγκες του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών, οικ.έτους 2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.01.2021
22.12.2020 Αρ. Πρ. 90609 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας φορητών υπολογιστών, συναφούς εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείων, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.01.2021
21.12.2020 Αρ. Πρ. 90008 Τροποποίηση της με αριθμό 87641/14-12-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση (δράσεις και υπηρεσίες της καμπάνιας ενημέρωσης) της εκστρατείας ενημέρωσης των εκλογέων που βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος πλησίον του τόπου κατοικίας
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.12.2020
21.12.2020 Αρ. Πρ. 23413 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» για 12 μήνες
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.01.2021
15.12.2020 Αρ. Πρ. 88239 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας και ανανέωσης λογισμικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.12.2020
1 2 3 4 23
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ