ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

20.10.2021 Αρ. Πρ. 76527 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού –αναλώσιμα, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.10.2021
11.10.2021 Αρ. Πρ. 74066 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 14.10.2021
08.10.2021 Αρ. Πρ. 73261 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια ανανέωσης αδειών λογισμικού Symantec Endpoint Protection Manager του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.10.2021
22.09.2021 Αρ. Πρ. 68934 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.09.2021
15.09.2021 Αρ. Πρ. 67414 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ειδών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών του ΥΠ.ΕΣ.(Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας)
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.09.2021
27.08.2021 Αρ. Πρ. 63174 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Κατασκευή περιπτέρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ»
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.09.2021
30.07.2021 Αρ. Πρ. 57092 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την διενέργεια εργασιών επισκευής – συντήρησης γραφειακών χώρων του 5ου και 6ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Εσωτερικών) επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.08.2021
30.07.2021 Αρ. Πρ. 57040 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Ενοικίαση χώρου για τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στην 85η ΔΕΘ»
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.08.2021
29.07.2021 Αρ. Πρ. 15400 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.08.2021
22.07.2021 Αρ. Πρ. 55083 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.07.2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 53272 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2021
Ημερομηνία Διενέργειας: 21.07.2021
15.07.2021 Αρ. Πρ. 12567 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2 στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.07.2021
13.07.2021 Αρ. Πρ. 14180 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια προϊόντων καθαριότητας
Ημερομηνία Διενέργειας: 19.07.2021
12.07.2021 Αρ. Πρ. 52309 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΤΟΥ ΥΠΕΣ (Τ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) (του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει)
Ημερομηνία Διενέργειας: 22.07.2021
11.06.2021 Αρ. Πρ. 47475 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού συστήματος τηλεδιάσκεψης
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.07.2021
1 2 3 4 26
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ