ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77592 9467η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δημος Καρδίτσας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 98Α346ΜΤΛ6-ΓΘΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.10.2021 Αρ. Πρ. 77579 8859 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Πάργας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΩΕ46ΜΤΛ6-5ΧΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77480 8850 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Καρδίτσας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 670Γ46ΜΤΛ6-ΖΨΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77310 8829η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Δήμου Τρικκαίων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΓ346ΜΤΛ6-5Μ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77151 Επιχορήγηση του Δ. Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Ν. Αττικής) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αστική ανάπλαση και προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ξ7Χ46ΜΤΛ6-Ι68 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77488 8866η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Αρχανών-Αστερουσιών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧ9Υ46ΜΤΛ6-Θ2Α | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77481 8848η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Τήνου.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΙΠΑ46ΜΤΛ6-ΒΞΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77444 8851η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, ΔΕΥΑ Θήβας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΣΑ746ΜΤΛ6-ΔΟΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 76528/19-10-2021 Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 56685/16-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση Συντονιστικού Συμβουλίου Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜΒΞ46ΜΤΛ6-ΧΘΚ | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

22.10.2021 Αρ. Πρ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1/63/19579 Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός ενδοδαπέδιου μηχανισμού επαναφοράς δύο πείρων ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών και μίας μπαταρίας τύπου LP12,12V,1.2AH του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της οδού Βασ. Σοφίας 15 Αθήνα

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘ2Π46ΜΤΛ6-ΑΜΛ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77536 Δέσμευση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη αποζημίωσης των απασχολούμενων στις εξετάσεις της 7ης Νοεμβρίου 2021 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΤΚ46ΜΤΛ6-ΟΓΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77533 Δέσμευση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί, με έκδοση ΧΕΠ, η δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης του προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, κ.κ. Γκρέτση Ζήση, Σαλονικίδη Νικόλαου, Ηλιόπουλου Αλέξανδρου, Μελέτη Δημήτριου και Καλλέργη Ασημάκη, που θα συνοδεύ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ5ΠΡ46ΜΤΛ6-ΠΤΩ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77529 Δέσμευση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί, με έκδοση ΧΕΠ, η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας του Υπουργού Εσωτερικών, κ.κ. Γκρέτση Ζήση, Σαλονικίδη Νικόλαου, Ηλιόπουλου Αλέξανδρου, Μελέτη Δημήτριου και Καλλέργη Ασημάκη, που θα συνοδεύ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Κ6Ζ46ΜΤΛ6-5Θ5 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77526 Δέσμευση πίστωσης προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μετακίνησης με έκδοση ΧΕΠ του Υπουργού Εσωτερικών κ. Βορίδη Μαυρουδή, από 27/10/2021 έως 31/10/2021 για υπηρεσιακούς λόγους στην Πελοπόννησο και για εκπροσωπήσει του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης απ’

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΤ7146ΜΤΛ6-Κ9Λ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

22.10.2021 Αρ. Πρ. 77502 Δαπάνη μετακίνησης του κ. Θ. Θεοδωρίδη, άμισθου συνεργάτη του Υπουργού Εσωτερικών, από 24.10.21 έως 27.10.21 από Γιαννιτσά προς Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη Λάρισα και στις 27.10.21 από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεση στάση στη Λαμία, για συναντήσεις

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ο8Ε46ΜΤΛ6-9ΧΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 1,403
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ