ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

25.10.2021 Αρ. Πρ. 77620 Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για το έργο 2003ΣΕ05500005

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΜ8Ι46ΜΤΛ6-9ΣΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

25.10.2021 Αρ. Πρ. 77600 9490η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, ΔΕΥΑ Παιονίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΗΙΟ46ΜΤΛ6-ΙΞ6 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

25.10.2021 Αρ. Πρ. 77598 9488η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, Δήμου Σφακίων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΔΕΑ46ΜΤΛ6-ΘΒΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

25.10.2021 Αρ. Πρ. 77596 9464η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, ΔΕΥΑ Βόρειου Άξονα Χανίων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΟΣ46ΜΤΛ6-Τ1Χ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

25.10.2021 Αρ. Πρ. 77594 9643η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, ΔΕΥΑ Φαιστού.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΘ7Ε46ΜΤΛ6-7ΙΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

25.10.2021 Αρ. Πρ. - Δημοσίευση περίληψης αποφάσεων διορισμού διακριθέντων αθλητών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΞ746ΜΤΛ6-ΝΗΘ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

25.10.2021 Αρ. Πρ. 75718/18.10.2021 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021 υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΖΞ46ΜΤΛ6-Τ03 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77589 2η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Β5Ο46ΜΤΛ6-Σ20 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77586 2η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Αλίμου (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ1Μ746ΜΤΛ6-Φ0Η | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77585 2η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Μυλοποτάμου (Ν. Ρεθύμνου) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8ΩΗ46ΜΤΛ6-ΒΘΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77583 8122η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021, ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗΟ746ΜΤΛ6-Ω2Σ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77591 2η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Δοξάτου (Ν. Δράμας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ω1446ΜΤΛ6-5ΗΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77590 3η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Ελασσόνας (Ν. Λάρισας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΝΘΟ46ΜΤΛ6-ΜΙΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77588 6η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Γρεβενών (Ν. Γρεβενών) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔ0146ΜΤΛ6-ΝΒ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

24.10.2021 Αρ. Πρ. 77587 5η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Μονεμβασίας (Ν. Λακωνίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΡΚΘ46ΜΤΛ6-8ΚΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 4 1,403
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ