ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 08 Μάιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

06.05.2021 Αρ. Πρ. 34474 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση του προσωπικού ασφαλείας κ.κ. Γκρέτση Χρήστου, Αχνούλα Αριστείδη, Καράμπελα Παναγιώτη, Ηλιόπουλου Αλέξη, Αναστασόπουλου Διονύση καθώς και των Μιχαλόπουλου Γρηγορίου, υπαλλήλου του ΥΠΕΣ με διάθεση στο Γραφείο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω35Η46ΜΤΛ6-ΗΝΝ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

05.05.2021 Αρ. Πρ. 33859 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την σύνταξη των απ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω15246ΜΤΛ6-Κ3Ψ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.05.2021 Αρ. Πρ. 33856 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Παιανίας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την σύνταξη των απαραίτητων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ4ΝΩ46ΜΤΛ6-5ΗΧ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.05.2021 Αρ. Πρ. 33852 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την σύνταξη των απαραίτητων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥ0Λ46ΜΤΛ6-25Χ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.05.2021 Αρ. Πρ. 33025 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74652/5.11.2020 (ΦΕΚ 5004 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΥΩ46ΜΤΛ6-ΡΡ5 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.05.2021 Αρ. Πρ. 34052 Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.05.2021 Αρ. Πρ. 31909 Συγκρότηση Συμβουλίου Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 68ΤΕ46ΜΤΛ6-ΜΔ8 | Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

05.05.2021 Αρ. Πρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 26388 π.ε. /Α325, Σχετ. : 88/20, 3790/20, 3888/20, 3933/20, 3957/20, 4083/20, 4084/20 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./8832/Α325/5.11.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΖΗ465ΧΘΞ-0ΗΦ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

05.05.2021 Αρ. Πρ. 34206 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΘ046ΜΤΛ6-29Μ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

05.05.2021 Αρ. Πρ. 34205 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΡΡΦΑ46ΜΤΛ6-0ΨΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33604 Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛ6-ΓΒΦ | Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33453 Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Μαρτίου 2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΔΠΕ46ΜΤΛ6-Γ99 | Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33741 3119η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Δ. Πύλης

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63ΗΛ46ΜΤΛ6-5ΦΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33734 3118 η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Δήμου Πωγωνίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Θ0Δ46ΜΤΛ6-31Γ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

29.04.2021 Αρ. Πρ. 33716 3039η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021 Δ. Αλμυρού

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65ΑΧ46ΜΤΛ6-ΩΩ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 4 1,284
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ