ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

30.11.2023 Αρ. Πρ. 103353 9η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΙΞ46ΜΤΛ6-Γ28 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

30.11.2023 Αρ. Πρ. 103222 Επιχορήγηση ΟΤΑ της χώρας με συνολικό ποσό 170.700,09€ από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε δικαιούχους του αρθρ. 56 του Ν. 3518/2006.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΗΜ46ΜΤΛ6-ΘΦΥ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

30.11.2023 Αρ. Πρ. 102832 Καθορισμός οδικού δικτύου και χιλιομέτρων αυτού για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους δήμους

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΠΤΤ46ΜΤΛ6-8ΔΩ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.11.2023 Αρ. Πρ. 103164 Δαπάνη για παροχή υπηρεσίες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών κεντρικών συσκευών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΥΠΕΣ για το έτος 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ0ΠΒ46ΜΤΛ6-Γ2Ω | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.11.2023 Αρ. Πρ. 03155 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ως τακτική οικονομική ενίσχυση για το έτος 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΙΟΦ46ΜΤΛ6-8Ι4 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

30.11.2023 Αρ. Πρ. 103147 Δαπάνη για τη μετακίνηση αεροπορικώς και τη διαμονή του Αν. Υπουργού ΥΠ.ΕΣ. κ. Θεόδωρου Λιβάνιου και του κ. Τσαντίδη Κωνσταντίνου Διευθυντή του γραφείου του, από 1/12/2023 έως 5/12/2023 στη Ν. Υόρκη ώστε να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους ομογενείς.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Χ4346ΜΤΛ6-Ν65 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30.11.2023 Αρ. Πρ. 103077 Τροποποίηση της με αριθμ. 12009/17.2.2021 (ΑΔΑ: ΩΘΓΕ46ΜΤΛ6-ΒΦΣ) απόφασης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Ε. Έβρου), για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΗΖΛ46ΜΤΛ6-ΘΧΒ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

30.11.2023 Αρ. Πρ. 103052 Χρηματοδότηση του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α» από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΗΖΣ46ΜΤΛ6-ΩΨΠ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

29.11.2023 Αρ. Πρ. 103034 25255η Ανάκληση κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 (Δ. ΛΕΒΑΔΕΩΝ - 2022ΝΑ25500004)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΤ746ΜΤΛ6-ΓΓ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

29.11.2023 Αρ. Πρ. 103032 25254η Ανάκληση κατανομής χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2023 (Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ - 2022ΝΑ25500000)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 919Ι46ΜΤΛ6-ΜΘΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

29.11.2023 Αρ. Πρ. 103020 24948η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 355 έτους 2023 ΜΙS 5221226

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΝ246ΜΤΛ6-4ΝΝ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

29.11.2023 Αρ. Πρ. 103014 24946η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 355 έτους 2023 ΜΙS 5221146

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΡΣΧ46ΜΤΛ6-ΖΝΜ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

29.11.2023 Αρ. Πρ. 103009 24947η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 355 έτους 2023 MIS 5221048

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΕΓ246ΜΤΛ6-ΟΒΛ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

29.11.2023 Αρ. Πρ. 103004 24957η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 355 έτους 2023 MIS 5221213

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ψ3Τ46ΜΤΛ6-ΤΧ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

29.11.2023 Αρ. Πρ. 102867 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας, με συνολικό ποσό 7.813.560,00€, για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΙΤΕ46ΜΤΛ6-ΝΕΞ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2 3 4 1.969
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ