ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42667 : 6650η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022 ΑΝΑΤ ΜΑΝΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ο9Τ46ΜΤΛ6-2Σ5 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42662 6649η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2022

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΩΘ46ΜΤΛ6-0ΓΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42496 6844η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022, Περιφέρεια Θεσσαλίας ΠΕ Τρικάλων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 60ΔΕ46ΜΤΛ6-9ΙΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42484 6716η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022, ΔΕΥΑ Γρεβενών

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΧ4Ψ46ΜΤΛ6-ΣΝ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42447 6870η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022, Περιφέρεια Θεσσαλίας ΙΑΝΟΣ ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒ8Ω46ΜΤΛ6-Ρ2Δ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42472 6833η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022 (Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛ8Κ46ΜΤΛ6-ΠΤ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42466 6832η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2022 (Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΡ246ΜΤΛ6-ΞΦΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42453 6831η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2022 (ΔΕΥΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΛ346ΜΤΛ6-8Ω9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42445 6830η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022 (Δ. ΛΟΚΡΩΝ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΖΩ46ΜΤΛ6-27Δ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42433 6829η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2022 (Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΑΕΖ46ΜΤΛ6-ΜΘΘ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42405 6843η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2022 Δήμου Φαρκαδόνας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΜΨ46ΜΤΛ6-2ΜΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42603 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (90.000.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310401899, οικονομικού έτους

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 96Κ246ΜΤΛ6-ΔΘΩ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42594 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-206-0000000 και ΑΛΕ 2310401899, οικονομικού έτους 20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΥΛ46ΜΤΛ6-ΟΝΗ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

27.06.2022 Αρ. Πρ. 42552 2ο αίτημα χρηματοδότησης της ΣΑΕ 0552 του έτους 2022.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Π0946ΜΤΛ6-5ΚΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

27.06.2022 Αρ. Πρ. - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΕΦ46ΜΤΛ6-ΚΑ7 | Είδος: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1 3 4 5 6 7 1.600
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ