ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

27.01.2010 Αρ. Πρ. 5084 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)>: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τη Δράση 1 (Μέτρα 1.1 & 1.2)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.01.2010 Αρ. Πρ. 766 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)>: Νέες προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων για το Μέτρο 1.1 της Δράσης 1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.12.2009 Αρ. Πρ. 73832 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)” : Υποβολή προτάσεων για τις Δράσεις 1 και 2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.09.2009 Αρ. Πρ. 54034 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)”
31.07.2009 Αρ. Πρ. 48220 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Μέτρο 6 της Δράσης 1: Καινοτόμες Δράσεις “Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη”
29.07.2009 Αρ. Πρ. 47275 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Μέτρα 1 & 2 της Δράσης 2
07.05.2009 Αρ. Πρ. 28235 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1 Μέτρο 2.2)
10.04.2009 Αρ. Πρ. 14629 Πρόγραμμα Δράσεων για το έτος 2010
29.12.2008 Αρ. Πρ. 79224 Επικαιροποίηση του Οδηγού του Προγράμματος & Ενημερωτική Ημερίδα για τις Καινοτομίες του Προγράμματος (Βρυξέλλες 20 Ιανουαρίου 2009)
22.09.2008 Αρ. Πρ. 58981 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Μέτρα 1 & 2 της Δράσης 2 “Διαρθρωτική στήριξη σε Ερευνητικούς Οργανισμούς στον τομέα των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Πολιτικών και σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 2009”
06.08.2008 Αρ. Πρ. 49623 Χρυσά Αστέρια Ενεργού Ιδιότητας του Πολίτη (Βρυξέλλες 13 Νοεμβρίου 2008)
10.07.2008 Αρ. Πρ. 43236 Σχέδιο Δράσεων του Προγράμματος για το 2009
27.06.2008 Αρ. Πρ. 40293 Απολογισμός των Δράσεων του Προγράμματος για το 2007
19.06.2008 Αρ. Πρ. 38122 Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1)
03.06.2008 Αρ. Πρ. 34446 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Δράσεις του Προγράμματος
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ