ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

05.05.2008 Αρ. Πρ. 27014 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα “Συμβούλια Πολιτών”
29.02.2008 Αρ. Πρ. 12358 Πρακτικά βήματα για την σύνταξη μιας πειστικής πρότασης
08.01.2008 Αρ. Πρ. 1025 Χρυσά Αστέρια Αδελφοποιήσεων 2007 και Βέλτιστες Πρακτικές Αδελφοποιημένων Πόλεων
01.11.2007 Αρ. Πρ. 61163 Πρόγραμμα Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)” για το 2008
07.08.2007 Αρ. Πρ. 44468 Ηλεκτρονική αποστολή των αιτήσεων για τη Δράση 1 Μέτρο 1.1 Συναντήσεις Πολιτών 2008
17.05.2007 Αρ. Πρ. 27460 Πολυετή Σχέδια Δράσεων (Δράση 1 Μέτρο 1.2 του ευρωπαϊκού προγράμματος “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)”
02.04.2007 Αρ. Πρ. 21263 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)”
27.03.2007 Αρ. Πρ. 17703 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)”
29.01.2007 Αρ. Πρ. 5811 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)”
08.12.2006 Αρ. Πρ. 58518 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Η Ευρώπη για τους Πολίτες (2007-2013)”
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ