ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

12.12.2011 Αρ. Πρ. 51788 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Διορθωτικό στον Οδηγό του Προγράμματος
18.11.2011 Αρ. Πρ. 48152 Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Συναντήσεις & Δίκτυα Αδελφοποιημένων Πόλεων και Σχέδια της Κοινωνίας Πολιτών (Δράση 1 Μέτρα 1.1 & 1.2 και Δράση 2 Μέτρο 3)
10.06.2011 Αρ. Πρ. 28061 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Δημόσια διαβούλευση για το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων & Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων (29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2011)
05.05.2011 Αρ. Πρ. 21515 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013> : Αναζήτηση εταίρων από τη γαλλική πόλη La Courneuve
09.03.2011 Αρ. Πρ. 5421 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Αναζήτηση εταίρων από ΟΤΑ της ΠΓΔΜ για τη συμμετοχή σε κοινές δράσεις του Προγράμματος
03.03.2011 Αρ. Πρ. 10650 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Ο Νέος Οδηγός του Προγράμματος για το 2011 (στην ελληνική γλώσσα)
08.02.2011 Αρ. Πρ. 6418 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Αναζήτηση εταίρων για την υλοποίηση πράξεων αδελφοποίησης και συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος
20.01.2011 Αρ. Πρ. 3029 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Ο Νέος Οδηγός του Προγράμματος για το 2011
20.12.2010 Αρ. Πρ. 72278 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Αναζήτηση εταίρων από την πόλη της Βαρσοβίας για τη συμμετοχή στο μέτρο 1.2 (θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων)
23.11.2010 Αρ. Πρ. 66885 Νέος Οδηγός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013> για το έτος 2011
01.11.2010 Αρ. Πρ. 61108 Διαδικτυακή διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020>
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
02.09.2010 Αρ. Πρ. 49761 Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Δράση 2 Ενεργός Κοινωνία Πολιτών στην Ευρώπη
19.07.2010 Αρ. Πρ. 40431 Αποστολή έκθεσης για τις εργασίες της συνάντησης διαβούλευσης για τις προοπτικές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος <Η Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013> μετά το 2013 (Βρυξέλλες 22 Ιουνίου 2010)
21.06.2010 Αρ. Πρ. 34329 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Η Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Πρόγραμμα εργασίας-προτεραιότητες για το 2011 & Προθεσμίες για το 2010
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ