ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

09.09.2013 Αρ. Πρ. 35805 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020’: Οι δράσεις τα μέτρα και οι προθεσμίες του νέου προγράμματος
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
25.06.2013 Αρ. Πρ. 25843 Επιδότηση θεματικών δικτύων πόλεων και συναντήσεων πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Δράση 1 Μέτρα 1.1 & 1.2)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
08.05.2013 Αρ. Πρ. 17860 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Συναντήσεις Αδελφοποιημένων Πόλεων Σχέδια Πολιτών Μέτρα Υποστήριξης και Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη
13.12.2012 Αρ. Πρ. 46872 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Νέος Οδηγός Προγράμματος
20.11.2012 Αρ. Πρ. 43673 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Αναζήτηση εταίρων από την ισπανική πόλη Atarfe
02.10.2012 Αρ. Πρ. 37546 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>:
Εγχειρίδιο με Βέλτιστες Πρακτικές Δράσεων του Προγράμματος
05.09.2012 Αρ. Πρ. 33817 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>:
Υπηρεσίες του ΥΠΕΣ-εθνικού σημείου επαφής προς δικαιούχους
30.08.2012 Αρ. Πρ. 32981 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>:Διαρθρωτική στήριξη σε ευρωπαϊκά δίκτυα δήμων/περιφερειών (& ΕΟΕΣ) ερευνητικούς οργανισμούς (δεξαμενές γνώσης) και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Δράση 2 Μέτρα 1 & 2)
12.06.2012 Αρ. Πρ. 23512 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013> : Συναντήσεις Πολιτών και Θεματική Δικτύωση Αδελφοποιημένων Πόλεων (Δράση 1 Μέτρα 1.1 & 1.2)
11.05.2012 Αρ. Πρ. 18505 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Πρόγραμμα Εργασιών για το 2013
29.02.2012 Αρ. Πρ. 7467 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Συναντήσεις Αδελφοποιημένων Πόλεων και την Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη (Δράση 1 Μέτρο 1.1 & Δράση 4)
14.02.2012 Αρ. Πρ. 5609 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013’: Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για τα Σχέδια Πολιτών και τα Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1 Μέτρα 2.1 & 2.2)
22.12.2011 Αρ. Πρ. 53708 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Οδηγίες για την ορθή γραφιστική απεικόνιση του νέου λογοτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
16.12.2011 Αρ. Πρ. 52624 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: H πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020’
13.12.2011 Αρ. Πρ. 51948 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013>: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για μέτρα των Δράσεων 1 και 2
1 2 3 4
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ