ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 16 Οκτώβριος 2019
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Δημοτολόγια – Στοιχεία Επικοινωνίας  (τελευταία ενημέρωση Μάιος 2019)
«Για την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας, παρακαλούνται οι ληξίαρχοι και οι δημοτολόγοι της χώρας να απευθύνονται στο e-mail: d.adk@ypes.gr»