ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

30.05.2019 Αρ. Πρ. 41532 Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» » με ποσό 696.000,00 € για την κάλυψη λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
24.05.2019 Αρ. Πρ. 31335 «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
23.05.2019 Αρ. Πρ. 40082 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Σαλαμίνας με ποσό ύψους 1.369.231,55€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
23.05.2019 Αρ. Πρ. 40072 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
23.05.2019 Αρ. Πρ. 40077 Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
22.05.2019 Αρ. Πρ. 40802 Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
20.05.2019 Αρ. Πρ. 38600 Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.05.2019 Αρ. Πρ. 38858 Νέα παρεχόμενη έκπτωση των ΜΙΝΩΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
17.05.2019 Αρ. Πρ. 38407 Παροχή έκπτωσης στα εισιτήρια των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και OLYMPIC AIR για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
15.05.2019 Αρ. Πρ. 1698 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι συνδυασμοί των οποίων ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
13.05.2019 Αρ. Πρ. 36445 Συμπλήρωση συγκρότησης Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτους 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.05.2019 Αρ. Πρ. 36348 Παροχή έκπτωσης στα εισιτήρια των υπεραστικών ΚΤΕΛ για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και ψηφοφόρους κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
12.05.2019 Αρ. Πρ. 36351 (ΝΕΟ) Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
10.05.2019 Αρ. Πρ. 36044 (ΝΕΟ) Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
09.05.2019 Αρ. Πρ. 35507 Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους, κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2ας Ιουνίου 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 2 3 4 5 86
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ