ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 20 Ιούλιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

29.09.2010 Αρ.20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος
29.09.2010 Αρ.55520 Προθεσμία προσαρμογής δημοτικών – κοινοτικών επιχειρήσεων στις διατάξεις του ΚΔΚ
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
28.09.2010 Αρ.48900 Παράνομα διαφημιστικά πλαίσια στα οποία δεν προβάλλεται διαφημιστικό μήνυμα – επαγγελματικές επιγραφές και υπαίθρια διαφήμιση
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
27.09.2010 Αρ. Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή 30 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου για την παροχή εργασίας, ως εκλογικό συνεργείο, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010
Προκήρυξη
21.09.2010 Αρ.53993 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ.53997 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη δαπανών συντήρησης του οδικού δικτύου τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ.53995 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ.53853 Τρίτη κατανομή έτους 2010 σε ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων τους
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ.54016 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε ΟΤΑ , για κάλυψη δαπανών του Σεπτέμβριου 2010
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
20.09.2010 Αρ.53755 Έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
15.09.2010 Αρ.25 Διορισμός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και κλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
15.09.2010 Αρ.52671 Προετοιμασία για τη διενέργεια των διπλών εκλογών ανάδειξης των περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
15.09.2010 Αρ.52673 Στοιχεία δημοσίων υπαλλήλων για το διορισμό τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών και τις επαναληπτικές της 14ης Νοεμβρίου 2010
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
15.09.2010 Αρ.52669 Καθορισμός του τρόπου ψηφοφορίας των εκλογέων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων αυτής κατά την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.09.2010 Αρ.50410 Κατάταξη προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 163 164 165