ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 27 Ιούνιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

01.11.2010 Αρ.61108 Διαδικτυακή διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020>
Εγκύκλιος
29.10.2010 Αρ.20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Διαγωνισμός
29.10.2010 Αρ.62520 Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης συμπληρωματικού πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας είκοσι έξι (26) τεμαχίων φορτωτών – εκσκαφέων, καδοφόρων τροχοφόρων αυτ/νων (αρ. δ/ξης 2/2006).

Αρχείο

ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27.10.2010 Αρ.60893 Τροποποίηση της αριθμ.52954/18-10-2010 Απόφασης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
Διαγωνισμός
25.10.2010 Αρ.60867 «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης των Δράσεων των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 καθώς και για το σχεδιασμό των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2011, 2012 και 2013» (ΦΕΚ 488/29-10-10 , ΑΔΑ 4ΙΗΑΚ-Η)
Διαγωνισμός
18.10.2010 Αρ.52954 Ορθή Επανάληψη-Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
Διαγωνισμός
18.10.2010 Αρ.52954 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή», μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης 2010.
Διαγωνισμός
15.10.2010 Αρ.29 Χορήγηση – Ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που φοιτούν σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) (ΑΔΑ : 4ΙΗΘΚ-05)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14.10.2010 Αρ. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΥΠΕΣΑΗΔ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010, καθώς και των τυχόν επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 (αρ.πρ.59053/14-10-2010)
Προκήρυξη
11.10.2010 Αρ.56740 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
07.10.2010 Αρ.57719 Υποχρεώσεις Υπηρεσιών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
01.10.2010 Αρ.22037 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο (ΑΔΑ : 4ΙΞ7Κ-Ι)
ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.09.2010 Αρ.52024 Διαδικασία εξαγωγής του γενικού αποτελέσματος των περιφερειακών εκλογών
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ.20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Εγκύκλιος
29.09.2010 Αρ.55520 Προθεσμία προσαρμογής δημοτικών – κοινοτικών επιχειρήσεων στις διατάξεις του ΚΔΚ
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 161 162 163 164