ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 15 Νοέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

26.11.2010 Αρ.36 Μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.2 του ν.3852/2010
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.11.2010 Αρ.66885 Νέος Οδηγός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος <Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013> για το έτος 2011
Εγκύκλιος
23.11.2010 Αρ.35 Μετατάξεις προσωπικού βάσει των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
18.11.2010 Αρ.127080 Περί του υποστατού των θρησκευτικών γάμων, οι οποίοι τελέστηκαν στην Αλβανία μέχρι και το έτος 1967
Έγγραφο
18.11.2010 Αρ.34 Ένταξη προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που ασχολείται με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στις Περιφέρειες (άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 3879/2010)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
04.11.2010 Αρ.57256 Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή
Έγγραφο
02.11.2010 Αρ.31 Συμβάσεις υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
01.11.2010 Αρ.61108 Διαδικτυακή διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα <Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020>
Εγκύκλιος
29.10.2010 Αρ.20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Διαγωνισμός
29.10.2010 Αρ.62520 Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης συμπληρωματικού πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας είκοσι έξι (26) τεμαχίων φορτωτών – εκσκαφέων, καδοφόρων τροχοφόρων αυτ/νων (αρ. δ/ξης 2/2006).

Αρχείο

ΠΔ - ΑπόφασηΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27.10.2010 Αρ.60893 Τροποποίηση της αριθμ.52954/18-10-2010 Απόφασης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
Διαγωνισμός
25.10.2010 Αρ.60867 «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης των Δράσεων των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 καθώς και για το σχεδιασμό των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2011, 2012 και 2013» (ΦΕΚ 488/29-10-10 , ΑΔΑ 4ΙΗΑΚ-Η)
Διαγωνισμός
18.10.2010 Αρ.52954 Ορθή Επανάληψη-Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
Διαγωνισμός
18.10.2010 Αρ.52954 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή», μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης 2010.
Διαγωνισμός
15.10.2010 Αρ.29 Χορήγηση – Ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που φοιτούν σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) (ΑΔΑ : 4ΙΗΘΚ-05)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 165 166 167 168 169 223